รวม code ข้อความสีแดง

HTML Basic
สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์มือใหม่ HTML , CSS และการใช้ Tools ต่างๆ ในการพัฒนาเว็บไซต์

Moderator: mindphp

raccoon
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 18
Joined: 11/01/2011 10:10 pm

รวม code ข้อความสีแดง

Post by raccoon »

<div>-division
<p>
<ul>
<li>
<ol>
<hr>

span#red{
color: red;
}
<h2><span id="red">ข้อความสีแดง</span></h2>

font-family;
color;
font-size;
font-style: italic; normal oblique inherit
font-weight: lighter; normal bold bolder Number
text-transform: none; lowercase uppercase capitalize
text-decoration: none; underline overline line-through blink
letter-spacing: 0.5cm;
word-spacing: 1.5 cm;
line-height: 1.5;
text-align: center left right;
margin: 15px;
text-indent: 10px;
padding: 20px;
list-style-type: circle; disc square lower-roman upper roman lower-alpha upper-alpha (bullet)
border: 4px solid #000000;
dashed dotted double groove inset outset ridge solid
background-color: #222222;
width: 500px;
overflow: hidden visible scroll auto;
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “HTML CSS”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests