หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สอบถามส่วนของ controller เมื่อป้อน URL ไปแล้วไม่ส่งค่าไปที่ Template

โพสต์แล้ว: 27/12/2017 4:13 pm
โดย AePongsak
URL : http://localhost/mtb31/app.php/m_check_pass/check.php

รูปภาพ

ส่วนของไฟล์ controller // check.php

โค้ด: เลือกทั้งหมด


<?php

    namespace mindphp
\m_check_pass\controller;

    class main
    
{
       public function __construct(\phpbb\config\config $config, \phpbb\template\template $template, \phpbb\user $user, \phpbb\controller\helper $helper, $root_path, $php_ext)
       {
          $this->config = $config;
          $this->template = $template;
          $this->user = $user;
          $this->helper = $helper;
          $this->root_path = $root_path;
          $this->php_ext = $php_ext;
       }


       public function base($page = 1)
       {
          return $this->helper->render('checkpass_body.html');
       }
    }
?>


ส่วนของ Config // routing.yml

โค้ด: เลือกทั้งหมด

m_check_pass_controller:
    pattern: /m_check_pass
    defaults: { _controller: mindphp.m_check_pass.controller:base, page: 1 }


ส่วนของ Template

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<!-- INCLUDE overall_header.html -->

Test Sample1 By Mindphp.com

<!-- INCLUDE overall_footer.html -->


ผลที่ต้องการคือให้แสดงข้อความในเทมเพลต