ขอวิธีการแบ่งหน้า ด้วย ภาษา php แบบในบอร์ด phpBB ที่มีจุดจุด แล้วไปหน้าสุดท้าย

พูดคุย phpBB3, SMF ปัญหา การติดตั้ง ปัญหา การลง Mod การแก้ไข หน้าตาบอร์ด การใช้งาน Joomla 1.5, 1.6, 1.7, 2.5 ,3.x และเร็วๆนี้ Joomla จะออกเวอร์ชั่น 4.0 การใช้งาน wordpress และ CMS อื่นๆ
การตั้งคำถาม ควรระบุรุ่นที่ใช้ ในการตั้งคำตามด้วย นะ เช่น SMF 1.1.4 หรือ SMF2.0 Joomla 1.0 joomla 3.8 และ รายละเอียดของ server OS , php เวอร์ชั่นไหน ฐานข้อมูลอะไร

Moderator: mindphp

Forum rules
คำถามหมวดนี้ ควรระบุ รายละเอียดของ Server OS, เวอร์ชั่น ของ PHP, CMS ที่ท่านใช้
รวมถึง Hosting หรือ Control Panel Hosting
User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3114
Joined: 19/09/2018 10:33 am

ขอวิธีการแบ่งหน้า ด้วย ภาษา php แบบในบอร์ด phpBB ที่มีจุดจุด แล้วไปหน้าสุดท้าย

Post by Ittichai_chupol » 27/09/2018 4:51 pm

ผมอยากทราบวิธีการ แบ่งหน้า ด้วยการใช้ภาษา phpbb ให้ได้ดังรูป อยากทราบว่ามีวิธีไหนบาง หรือ ถ้ามีโคดด้วยก็ดีนะครับ
Image

User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3114
Joined: 19/09/2018 10:33 am

Re: Q - ขอวิธีการแบ่งหน้า ด้วย ภาษา phpbb

Post by Ittichai_chupol » 27/09/2018 6:57 pm

อันนี้คือโคดที่นะครับ ลองนำไป ปรับปรุงดูนะ

ไฟล์ในส่วน php

Code: Select all

<?php

define('IN_PHPBB', true);
$phpbb_root_path = (defined('PHPBB_ROOT_PATH')) ? PHPBB_ROOT_PATH : './';
$phpEx = substr(strrchr(__FILE__, '.'), 1);
include($phpbb_root_path . 'common.' . $phpEx);
include($phpbb_root_path . 'includes/functions_display.' . $phpEx);
$user->session_begin();
$auth->acl($user->data);
$user->setup();
global $user, $auth, $template, $phpbb_container;

$pagination = $phpbb_container->get('pagination'); 

$start = request_var('start', 0);

$limit = 3;

$sql_ary = array(
  'SELECT' => '*',
  'FROM' => array(
    RANKS_TABLE => 'r',
  ),
  
  
);

$sql = $db->sql_build_query('SELECT', $sql_ary);
$result = $db->sql_query_limit($sql, $limit, $start);

//print_r($row['rank_id']);
while ($data = $db->sql_fetchrow($result)) {
  $template->assign_block_vars('loop', array(
    'VAR1' => $data['rank_id'],
    'VAR2' => $data['rank_title'],
    'VAR3' => $data['rank_special'],
    'VAR4' => "<hr>",
  ));
}

$sql_ary['SELECT'] = 'COUNT(r.rank_id) as total_forum'; // 6. COUNT นับจำนวน เพื่อให้ได้จำนวนทั้งหมด
$sql = $db->sql_build_query('SELECT', $sql_ary);


$result = $db->sql_query($sql);
$total_forums = $db->sql_fetchfield('total_forum'); // 7. ประกาศตัวแปร จำนวนทั้งหมด
$db->sql_freeresult($result);
echo $total_forums;


$base_url = 'http://localhost/piecephpbb/custom_test.php?'.$star;
$pagination->generate_template_pagination($base_url, 'pagination', 'start', $total_forums, $limit, $start);


$template->set_filenames(array(
  'body' => 'home_page2.html')
);
make_jumpbox(append_sid("{$phpbb_root_path}viewforum.$phpEx"));
page_header($l_title, false);
page_footer();ไฟล์ ส่วนของ html

Code: Select all

 <div class="action-bar">
    <div class="pagination">
      <!-- INCLUDE pagination.html -->
    </div>
  </div>

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 22534
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: Q - ขอวิธีการแบ่งหน้า ด้วย ภาษา phpbb

Post by mindphp » 29/09/2018 4:23 pm

คำถามเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ด้วย php โพสที่หมวดนี้
https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=6
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Post Reply

Return to “ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM”

Users browsing this forum: No registered users and 23 guests