Page 1 of 1

ปัญหาตอนลง Joomla

Posted: 13/09/2010 10:39 pm
by frankbua
พอตั้งค่า root, password, ชื่อฐานข้อมูล แล้วกดปุ่ม next
มันก็ขึ้นตามรูปนี้อ่ะคับ

ต้องแก้ยังไงครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

Re: ปัญหาตอนลง Joomla

Posted: 13/09/2010 10:48 pm
by mindphp
โพสภาพอัพโหลดมาที่เว็บบอร์ดเลยครับ อย่าใช้เว็บฝากไฟล์
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=19&t=6393

Re: ปัญหาตอนลง Joomla

Posted: 17/09/2010 12:09 am
by superhero
ต้องใส่รหัสของ root ให้ถูกต้องด้วยครับ รหัสเดียวกับที่ใช้เข้า phpmyadmin