เงื่อนไข การค้นหา คำที่อยากให้มี และ คำที่ไม่อยากให้มี

แชร์ ความรู้สำหรับพัฒนา plugin ของ Wordpress

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
aninthana
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1449
Joined: 22/08/2019 10:34 am

เงื่อนไข การค้นหา คำที่อยากให้มี และ คำที่ไม่อยากให้มี

Post by aninthana »

การค้นหา คำที่ต้องการ

การ search การเสิร์ชข้อมูล หรือค้นหาคำที่ต้องการ ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลโดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่โปรแกรมหรือผู้ให้บริการ การค้นหาคำ search ส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญ (คีย์เวิร์ด) ที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป จากนั้นก็จะแสดงรายการผลลัพธ์ที่มันคิดว่าผู้ใช้น่าจะต้องการขึ้นมา และจะเน้นคำที่ต้องการค้นหา ขึ้นโชว์สิ่งที่ต้องการค้นมาให้


เงื่อนไข ในการค้นหา มีหลักการใช้คำ, สัญลักษณ์, เครื่องหมาย ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ
การค้นหาโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วจะใช้ Keyword เป็นเครื่องมือในการทางการค้นหา อย่างเดียว แต่ถ้าผู้ใช้รู้จักใช้เครื่องหมายบางตัวร่วมด้วย ก็จะทำให้ขอบเขตการค้นหา แคบลง ทำให้ผู้ใช้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น เครื่องหมายที่ สามารถนำมาช่วยในการค้นหาได้ มีดังนี้


การใช้เครื่องหมายบวก ( + ) คือ เชื่อมคำ หรือ คำที่ต้องการ
ในการค้นหาข้อมูลจากการพิมพ์ Keyword ประเภท Common Word( คำง่ายๆ ) เช่น ชื่อคน สิ่งของ เป็นที่เราต้องการค้นใน แหล่งที่มีข้อมูล แต่เนื่องจากเป็นบางครั้งคำเหล่านี้เป็นคำสำคัญของประโยคที่ผู้ใช้จำเป็น ต้องค้นหา ดังนั้นเครื่องหมาย + คือคำที่ต้องการ โดยมีเงื่อนไข ว่า ก่อนหน้าเครื่องหมาย + ยกตัวอย่าง ชื่อคนเช่น + สมชาย ระบบค้นหา ก็จะขึ้นชื่อ โด้ยเน้นคำที่ต้องการ


การใช้เครื่องหมายลบ ( - ) คือ ตัดบางคำที่ไม่ต้องการค้นหา
จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดเรื่องที่ผู้ใช้ไม่ต้องการ หรือไม่เกี่ยวข้องออกไปได้ เช่น ถ้าผู้ใช้ ต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการ ทะเล แต่ไม่ต้องการ ทะเล ที่เกี่ยวข้อง กับจังหวัดชลบุรี ให้ผู้ใช้พิมพ์ Keyword ว่า ทะเล -ชลบุรี (เช่นเดียวกับเครื่องหมาย + ต้องเว้นวรรคก่อนหน้าเครื่องหมายด้วย) และระบบจะทำการค้นหาเนื้อหาคำที่เกี่ยวกับการทะเล แต่ไม่มีจังหวัดชลบุรีเข้ามาเกี่ยวข้อง

ดังนั้น ในการค้นหานี้ จะช่วยให้เราค้นหาคำที่ต้องการ ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น ง่ายต่อการค้นหายิ่งขึ้น ไม่ต้องเสียเวลา ในการค้นหา เนื่องจากแหล่งที่ค้นหา อาจมีข้อมูลที่มาก และการใช้สัญลักษณ์มาช่วย สามารถ ช่วยได้มากขึ้น และ ค้นหาในที่ไม่ต้องการ หรือ เน้นคำที่ต้องการ ที่ตรงตัว ได้


ตัวอย่างในการค้นหา

+สินค้า -หรือบริการ

คือคำที่ต้องการค้นหาคือ สินค้า ส่วน หรือ บริการ คือคำที่ไม่ต้องการ โดยใส่เครื่องหมาย ลบ ด้านหน้าคำ

Image
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Wordpress Developing Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests