Page 1 of 1

FREE CAPTCHA THAI

Posted: 26/01/2012 10:22 am
by siamfocus
CAPTCHA หรือ แคปช่า ย่อมาจาก Completely Automated Public Turing Computer and Humans Apart ความหมายคือ กลุ่มรหัสโค๊ด ที่ใช้ทดสอบความเป็นมนุษย์นั้นเอง..
หน้าที่หลักของ CAPTCHA คือ ป้องกันการโจมตีโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ bot ต่าง ๆ และที่สำคัญของ CATPCHA THAI นี้คือ เราจะเน้นกลุ่มคนที่เป็นคนไทยจริงๆ ^^
แต่ก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะครับ เพราะสามารถกำหนดอักษรหรือตัวเลข ที่ต้องการให้แสดงได้

http://freecode.siamfocus.com/captcha_thai/

Re: FREE CAPTCHA THAI

Posted: 09/12/2014 11:33 am
by tongclub48
แคปช่า ย่อมาจาก Completely Automated Public Turing Computer and Humans Apart ใช่ป่าวคับ

Re: FREE CAPTCHA THAI

Posted: 06/05/2015 5:53 pm
by tongclub61
ขอบคุณสำหรับข้อมูล