หน้า 1 จากทั้งหมด 1

function เลียนแบบ print_r ใน php ของ Javascript

โพสต์แล้ว: 03/05/2012 11:38 pm
โดย mindphp
function เลียนแบบ print_r ใน php ของ Javascript

โค้ด: เลือกทั้งหมด

function jj_print_r(arr,level) {
   var dumped_text = "";
   if(!level) level = 0;
   
   //The padding given at the beginning of the line.
   var level_padding = "";
   for(var j=0;j<level+1;j++) level_padding += "    ";
   
   if(typeof(arr) == 'object') { //Array/Hashes/Objects
      for(var item in arr) {
         var value = arr[item];
         
         if(typeof(value) == 'object') { //If it is an array,
            dumped_text += level_padding + "'" + item + "' ...\n";
            dumped_text += jj_print_r(value,level+1);
         } else {
            dumped_text += level_padding + "'" + item + "' => \"" + value + "\"\n";
         }
      }
   } else { //Stings/Chars/Numbers etc.
      dumped_text = "===>"+arr+"<===("+typeof(arr)+")";
   }
   return dumped_text;
}

Re: function เลียนแบบ print_r ใน php ของ Javascript

โพสต์แล้ว: 04/05/2012 9:26 am
โดย tohkai_php
ถ้าจะดูเฉยๆ มัน alert ก็ออกปะครับ

Re: function เลียนแบบ print_r ใน php ของ Javascript

โพสต์แล้ว: 04/05/2012 10:03 am
โดย mindphp
alert เฉยๆ จะออกมาเป็น object
ตัวอย่างเป็น recursive function
เพื่อ เอา ค่าทั้งหมด ใน object ออกมา ลึกกี่ชั้นก็ได้