ตั้งค่าไม่ให้ Apache เก็บ access log ไฟล์ ภาพ

แชร์ความรู้ Linux Ubuntu Web Server บทความ การ config server Linux FreeBSD Apache
การติดตั้ง XAMPP Mysql PHP ใครต้องการแชร์ความรู้เรื่องต่างๆ เหล่านี้ให้ ท่านหรืออื่น โพสที่หมวดนี้ได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25523
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

ตั้งค่าไม่ให้ Apache เก็บ access log ไฟล์ ภาพ

Post by mindphp »

ตั้งค่าไม่ให้ Server บันทึกไฟล์ ภาพลองใน logs
เปิดไฟล์ nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
เพิ่ม

Code: Select all

 setenvIf Request_URI ".(jpg|jpeg|png|css|gif|ico|js)$" dontlog 
ลงไป ก่อน

Code: Select all

<IfModule mod_logio.c>
และแก้ไข

Code: Select all

CustomLog /var/log/httpd/access_log common
เป็น

Code: Select all

CustomLog /var/log/httpd/access_log common env=!dontlog
ผลของการแก้ไขได้ประมาณนี้

Code: Select all

<IfModule log_config_module>
  #replace %b with %O for more accurate logging
  setenvIf Request_URI ".(jpg|jpeg|png|css|gif|ico|js)$" dontlog
  <IfModule mod_logio.c>
   LogFormat "%a %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
   LogFormat "%a %l %u %t \"%r\" %>s %O" common
   LogFormat "%O %I" bytes

   LogFormat "%a %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio
  </IfModule>
  CustomLog /var/log/httpd/access_log common env=!dontlog
</IfModule>
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Return to “Linux - Web Server”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests