หน้า 1 จากทั้งหมด 1

แก้ปัญหา postgresql start ไม่ได้ เจอข้อความ Insecure directory in $ENV{PATH} while running with -T switch at /usr/bin/pg

โพสต์แล้ว: 19/04/2017 5:32 am
โดย mindphp
ปัญหาที่เจอ
มาจาก viewforum.php?f=27
และ backdor เข้า มาผังและเปลี่ยนสิทธ์ ( permission )

เมื่อสั่ง

โค้ด: เลือกทั้งหมด

service postgresql restart

จะเจอข้อความแจ้ง
Insecure directory in $ENV{PATH} while running with -T switch at /usr/bin/pg_ctlclust


ปัญหามาจาก เพราะ
folder /bin/ ถุกเปลี่ยนไปให้ ใครก็ได้สามารถอ่านเขียนรัน ได้
ซึ่งเป็นความปลอดภัยของ #postgresql ป้องกันฐานข้อมูลไว้ จึงไม่สามารถ start ได้
ทางแก้คือ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

chmod 755 /bin

เปลี่ยนสิทธ์คืนไปก่อนเกิดปัญหา

Re: แก้ปัญหา postgresql start ไม่ได้ เจอข้อความ Insecure directory in $ENV{PATH} while running with -T switch at /usr/bi

โพสต์แล้ว: 19/04/2017 5:34 am
โดย mindphp
เสร็จแล้วอย่างลืมหาทาง ลบ backdoor