Page 1 of 1

การเปิดใช้งาน Workspace Switcher(เวิร์คสเปช สวิชเชอร์) บน Ubuntu(อูบุนตู)

Posted: 27/10/2017 5:47 pm
by paoonline
Workspace Switcher(เวิร์คสเปช สวิชเชอร์) คือโปรแกรมนึงบน Ubuntu(อูบุนตู) ที่ทำให้สามารถรันและจัดการโปรแกรมต่างๆได้หลายหน้าจอ
เช่นในกรณี ที่เรานำไปต่อกับทีวีใหญ่ซึ่งทำให้หน้าที่เราใช้งานปัจจุบันไปค้างที่หน้าอื่นๆก็สามารถเรียกหน้าจอนั้นกลับมาได้
การเปิดใช้งานบน Ubuntu(อูบุนตู)

1. กดค้นหาคำว่า appearance
Image

2. เลือกที่แท๊บ Behavior แล้วติ๊กถูกที่ Enable workspaces
Image

3. หน้าตาโปรแกรมแท๊บการเข้าโปรแกรมจะอยู่ด้านข้าง สามารถจัดการหน้าต่างๆได้ทันทีเพราะจะได้แสดงหน้าต่างของโปรแกรมทั้งหมด
Image