ตั้งค่า GitLab ส่งเมลออกด้วย SMTP

แชร์ความรู้ Linux Ubuntu Web Server บทความ การ config server Linux FreeBSD Apache
การติดตั้ง XAMPP Mysql PHP ใครต้องการแชร์ความรู้เรื่องต่างๆ เหล่านี้ให้ ท่านหรืออื่น โพสที่หมวดนี้ได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27151
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

ตั้งค่า GitLab ส่งเมลออกด้วย SMTP

Post by mindphp »

วิธีตั้งเข้า SMTP ให้กับ GitLab
1. แก้ไขไฟล์ /etc/gitlab/gitlab.rb

Code: Select all

nanoe /etc/gitlab/gitlab.rb

Code: Select all

gitlab_rails['smtp_enable'] = true;
gitlab_rails['smtp_address'] = 'localhost';
gitlab_rails['smtp_port'] = 25;
gitlab_rails['smtp_domain'] = 'localhost';
gitlab_rails['smtp_tls'] = false;
gitlab_rails['smtp_openssl_verify_mode'] = 'none'
gitlab_rails['smtp_enable_starttls_auto'] = false
gitlab_rails['smtp_ssl'] = false
gitlab_rails['smtp_force_ssl'] = false
2. สั่ง gitlab ให้ reconfigure ด้วยคำสั่ง

Code: Select all

gitlab-ctl reconfigure
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27151
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ตั้ง ค่า GitLab ส่งเมลออกด้วย SMTP

Post by mindphp »

ตัวอย่างการใช้ SMTP ของ Gmail

Code: Select all

gitlab_rails['smtp_enable'] = true
gitlab_rails['smtp_address'] = "smtp.gmail.com"
gitlab_rails['smtp_port'] = 587
gitlab_rails['smtp_user_name'] = "my.ติดต่อทาง pm"
gitlab_rails['smtp_password'] = "my-gmail-password"
gitlab_rails['smtp_domain'] = "smtp.gmail.com"
gitlab_rails['smtp_authentication'] = "login"
gitlab_rails['smtp_enable_starttls_auto'] = true
gitlab_rails['smtp_tls'] = false
gitlab_rails['smtp_openssl_verify_mode'] = 'peer' # Can be: 'none', 'peer', 'client_once', 'fail_if_no_peer_cert', see http://api.rubyonrails.org/classes/ActionMailer/Base.html
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27151
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ตั้ง ค่า GitLab ส่งเมลออกด้วย SMTP

Post by mindphp »

ตัวอย่างการใช้ SMTP ของ Mailgun

Code: Select all

gitlab_rails['smtp_enable'] = true
gitlab_rails['smtp_address'] = "smtp.mailgun.org"
gitlab_rails['smtp_port'] = 587
gitlab_rails['smtp_authentication'] = "plain"
gitlab_rails['smtp_enable_starttls_auto'] = true
gitlab_rails['smtp_user_name'] = "postmaster@mg.gitlab.com"
gitlab_rails['smtp_password'] = "8b6ffrmle180"
gitlab_rails['smtp_domain'] = "mg.gitlab.com"
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27151
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ตั้ง ค่า GitLab ส่งเมลออกด้วย SMTP

Post by mindphp »

ตัวอย่างการใช้ SMTP ของ Amazon SES

Code: Select all

gitlab_rails['smtp_enable'] = true
gitlab_rails['smtp_address'] = "email-smtp.region-1.amazonaws.com"
gitlab_rails['smtp_port'] = 587
gitlab_rails['smtp_user_name'] = "IAMmailerKey"
gitlab_rails['smtp_password'] = "IAMmailerSecret"
gitlab_rails['smtp_domain'] = "yourdomain.com"
gitlab_rails['smtp_authentication'] = "login"
gitlab_rails['smtp_enable_starttls_auto'] = true
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27151
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ตั้ง ค่า GitLab ส่งเมลออกด้วย SMTP

Post by mindphp »

ตัวอย่างการใช้ SMTP ของ Mandrill

Code: Select all

gitlab_rails['smtp_enable'] = true
gitlab_rails['smtp_address'] = "smtp.mandrillapp.com"
gitlab_rails['smtp_port'] = 587
gitlab_rails['smtp_user_name'] = "MandrillUsername"
gitlab_rails['smtp_password'] = "MandrillApiKey" # https://mandrillapp.com/settings
gitlab_rails['smtp_authentication'] = "login"
gitlab_rails['smtp_enable_starttls_auto'] = true
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27151
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ตั้ง ค่า GitLab ส่งเมลออกด้วย SMTP

Post by mindphp »

ตัวอย่างการใช้ SMTP ของ SparkPost

Code: Select all

gitlab_rails['smtp_enable'] = true
gitlab_rails['smtp_address'] = "smtp.sparkpostmail.com"
gitlab_rails['smtp_port'] = 587
gitlab_rails['smtp_user_name'] = "SMTP_Injection"
gitlab_rails['smtp_password'] = "SparkPost_API_KEY" # https://app.sparkpost.com/account/credentials
gitlab_rails['smtp_authentication'] = "login"
gitlab_rails['smtp_enable_starttls_auto'] = true
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27151
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ตั้ง ค่า GitLab ส่งเมลออกด้วย SMTP

Post by mindphp »

ตัวอย่างการใช้ SMTP ของ Gandi

Code: Select all

gitlab_rails['smtp_enable'] = true
gitlab_rails['smtp_address'] = "mail.gandi.net"
gitlab_rails['smtp_port'] = 587
gitlab_rails['smtp_authentication'] = "plain"
gitlab_rails['smtp_enable_starttls_auto'] = true
gitlab_rails['smtp_user_name'] = "your.email@domain.com"
gitlab_rails['smtp_password'] = "your.password"
gitlab_rails['smtp_domain'] = "domain.com"
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27151
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ตั้ง ค่า GitLab ส่งเมลออกด้วย SMTP

Post by mindphp »

ตัวอย่างการใช้ SMTP ของ Zoho Mail

Code: Select all

gitlab_rails['smtp_enable'] = true
gitlab_rails['smtp_address'] = "smtp.zoho.com"
gitlab_rails['smtp_port'] = 587
gitlab_rails['smtp_authentication'] = "plain"
gitlab_rails['smtp_enable_starttls_auto'] = true
gitlab_rails['smtp_user_name'] = "gitlab@mydomain.com"
gitlab_rails['smtp_password'] = "mypassword"
gitlab_rails['smtp_domain'] = "smtp.zoho.com"
gitlab_rails['gitlab_email_from'] = 'gitlab@example.com'
gitlab_rails['gitlab_email_reply_to'] = 'noreply@example.com'
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Linux - Web Server”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests