Page 1 of 1

แก้ปัญหา ติดตั้ง โปรแกรมด้วย dpkg -i , apt-get deb

Posted: 21/01/2019 3:37 am
by mindphp
แก้ปัญหา ติดตั้ง โปรแกรมด้วย dpkg -i , apt-get deb

ถ้ามี Error ในตอนติดตั้ง ให้รันคำสั่งนี้เพื่อ เครียร์ปัญหา Error แล้วค่อยสั่งติดตั้งใหม่

Code: Select all

sudo apt-get install -f
ถ้าติดตั้งด้วย dpkg -i

Code: Select all

sudo dpkg --purge [ชื่อแพคเกจ]