Page 1 of 1

เขียนวิธีการเดินจากบ้านมา กทม จากคลอง 3 หมู่บ้านพฤกษา 13 มา เสนานิคม

Posted: 22/08/2019 12:21 pm
by aninthana
เขียนวิธีการเดินจากบ้านมา เสนานิคม 1 หรือ พหลโยธิน 34

จากคลอง 3 หมู่บ้านพฤกษา 13

1. ขึ้นวินรถตู้ประจำหมู่บ้าน พฤกษา13 - ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (20 บาท)
2. ขึ้นรถตู้ จากฟิวเจอร์พาร์ค สาย สะพานใหม่ -มีนบุรี ลงสะพานใหม่ (20 บาท)
3. ขึ้นรถตู้ จากสะพานใหม่ สาย อสมท ต.81 ลง หน้า รพ.เมโย (15 บาท)
4. ขึ้นวินมอเตอร์ไซต์ จากหน้ารพ.เมโย ลง หน้าบริษัท (20 บาท)

ใช้เวลา 3-4 ชม.

Re: เขียนวิธีการเดินจากบ้านมา กทม จากคลอง 3 หมู่บ้านพฤกษา 13 มา เสนานิคม

Posted: 22/08/2019 2:25 pm
by mindphp
จาก ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ขึ้น 522 หรือ สายอะไรก็ได้ หรือ รถตู้ ที่ผ่านเกษตร เส้น หลโยธิน