Page 3 of 3

Re: การติดตั้ง NetBean สำหรับเขียน PHP

Posted: 21/03/2012 1:07 pm
by samsonnaze3
17.เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็กด Finish เลยครับ

Re: การติดตั้ง NetBean สำหรับเขียน PHP

Posted: 21/03/2012 1:08 pm
by samsonnaze3
18.แล้วทีนี้ก็กลับมาติดตั้ง NetBean ที่ได้โหลดไว้ตอนต้นได้เลยครับ จะเห็นว่าเมื่อเราติดตั้ง
JDK แล้ว จะไม่ขึ้น Error อีกต่อไป จากนั้นก็กด Next เลยครับ

Re: การติดตั้ง NetBean สำหรับเขียน PHP

Posted: 21/03/2012 1:08 pm
by samsonnaze3
19.แล้วก็ติ๊กเลือกตามภาพแล้วกด Next เลยครับ

Re: การติดตั้ง NetBean สำหรับเขียน PHP

Posted: 21/03/2012 1:09 pm
by samsonnaze3
20.แล้วก็กด Install ครับ

Re: การติดตั้ง NetBean สำหรับเขียน PHP

Posted: 21/03/2012 1:09 pm
by samsonnaze3
21.จากนั้นก็รอให้มันเต็ม 100% ครับไปนั่งดื่มกาแฟรอก่อนเลยก็ได้

Re: การติดตั้ง NetBean สำหรับเขียน PHP

Posted: 21/03/2012 1:10 pm
by samsonnaze3
22.เมื่อเสร็จแล้วก็กด Finish เลนครับ

Re: การติดตั้ง NetBean สำหรับเขียน PHP

Posted: 21/03/2012 1:10 pm
by samsonnaze3
23.จากนั้นก็ลองเข้าโปรแกรม NetBean ดูเลยครับ

Re: การติดตั้ง NetBean สำหรับเขียน PHP

Posted: 24/03/2012 1:50 am
by mindphp