Page 2 of 3

Re: การติดตั้ง NetBean สำหรับเขียน PHP

Posted: 21/03/2012 1:03 pm
by samsonnaze3
9.เมื่อโหลดเสร็จแล้วก็ทำการติดตั้งเลยครับ

Re: การติดตั้ง NetBean สำหรับเขียน PHP

Posted: 21/03/2012 1:04 pm
by samsonnaze3
10.ตรงนี้ก็กด Next ครับ

Re: การติดตั้ง NetBean สำหรับเขียน PHP

Posted: 21/03/2012 1:04 pm
by samsonnaze3
11.ตรงนี้ก็ติ๊กช่องแรกเลยครับ

Re: การติดตั้ง NetBean สำหรับเขียน PHP

Posted: 21/03/2012 1:04 pm
by samsonnaze3
12.แล้วก็กด Next ต่อครับ

Re: การติดตั้ง NetBean สำหรับเขียน PHP

Posted: 21/03/2012 1:05 pm
by samsonnaze3
13.แล้วก็กด Next เหมือนเดิมครับ

Re: การติดตั้ง NetBean สำหรับเขียน PHP

Posted: 21/03/2012 1:05 pm
by samsonnaze3
14.ตรงนี้เลือก Install เลยครับ

Re: การติดตั้ง NetBean สำหรับเขียน PHP

Posted: 21/03/2012 1:06 pm
by samsonnaze3
15.รอสักครู่ครับให้มันเต็ม 100% ครับ

Re: การติดตั้ง NetBean สำหรับเขียน PHP

Posted: 21/03/2012 1:07 pm
by samsonnaze3
16.ถ้ามันขึ้นแบบนี้ให้คลิ๊กเลือกตามภาพเลยครับ