การ insert , select และ fetch_array ใน phpbb3 ใช้กับ MySQL

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

exTalion
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 5
Joined: 10/12/2011 12:09 pm

การ insert , select และ fetch_array ใน phpbb3 ใช้กับ MySQL

Post by exTalion »

การ insert คือการเพิ่มข้อมูลลงใน database
การ select คือการดึงข้อมูลจาก database ออกมา
การ fetch_array คือการนำข้อมูลที่ได้จากการ select มาเก็บเป็น array โดยการ fetch_array แต่ละครั้งจะได้ row หรือแถวของ database ที่ select มา
ตัวอย่าง โค๊ด

Code: Select all

$cn = @mysqli_connect("localhost","root");
mysqli_select_db($cn,"root");
$sn = "INSERT INTO process Values(10,20)";
mysqli_query($cn,$sn);
$cm = "select * from process WHERE (value >$sum-0.5) AND (value<$sum+0.5)";
$result = mysqli_query($cn,$cm);
$row = mysqli_fetch_array($result);
 
แต่การ select ใน phpbb แต่แต่ต่างกันเล็กน้อยคือไม่จำเป็นต้อง connect เพราะในการติดตั้งphpbb ได้มาการ conect ไว้อยู่แล้ว และคำสั่งในการเข้าถึง database จะแต่ต่างกัน
mysqli_query() -------> $db->sql_query()
mysqli_fetch_array() -------> $db->sql_fetchrow()
เป็นต้น
ตัวอย่าง โค๊ด

Code: Select all

$sql = "INSERT INTO process VALUES(10,20)";
$db->sql_query($sql);
$cm = "select * from process WHERE (value >".$sum-0.5.") AND (value< ".$sum+0.5.")";
$result = $db->sql_query($cm);
$row = $db->sql_fetchrow($result);
 
User avatar
modtanoy_pen
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 116
Joined: 19/10/2012 4:27 pm

Re: การ insert , select และ fetch_array ใน phpbb3 ใช้กับ MySQL

Post by modtanoy_pen »

สอบถามหน่อยนะคะถ้าเราต้องการ insert ข้อมูลโดยรับข้อมูลจากฟอร์ม ในphpbb3 ตั้งค่าตัวแปรและเขียน code insert ยังไงค่ะพอดีลองเขียนแล้วมันไม่สามารถ insert ข้อมูลได้คะ

Code: Select all

<?php
define('IN_PHPBB', true);
$phpbb_root_path = (defined('PHPBB_ROOT_PATH')) ? PHPBB_ROOT_PATH : './';
$phpEx = substr(strrchr(__FILE__, '.'), 1);
include($phpbb_root_path . 'common.' . $phpEx);

// Start session management
$user->session_begin();
$auth->acl($user->data);
$user->setup();
// ตั้งค่าตัวแปลเพื่อรับค่าจากฟอร์ม
$nameth         = request_var('nameth', '', true);
$tel1           = request_var('tel1',0);
$name           = request_var('name', '', true);
$sql='INSERT INTO'.phpbb_test.''.$db->sql_build_array('INSERT', array(
    'Id'        =>  (int)$Id,
    'nameth'    =>  (string)$nameth,
    'tel1'      =>  (string)$tel1,
    'name'      =>  (string)$name,
);
$db->sql_query($sql);
?>
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27206
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: การ insert , select และ fetch_array ใน phpbb3 ใช้กับ MySQL

Post by mindphp »

ตัวอย่าง build SQL สำหรับ insert ข้อมูลเข้าตาราง

Code: Select all

            $sql = 'INSERT INTO ' . DRAFTS_TABLE . ' ' . $db->sql_build_array('INSERT', array(
                'user_id'        => (int) $user->data['user_id'],
                'topic_id'        => (int) $topic_id,
                'forum_id'        => (int) $forum_id,
                'save_time'        => (int) $current_time,
                'draft_subject'    => (string) $subject,
                'draft_message'    => (string) $message)
            ); 
DRAFTS_TABLE คือชื่อตารางที่ ถูก define ไว้ในไฟล์
part_to_phpbb3/includes/constants.php
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 11 guests