การทำ Login Session

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
M009
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 205
Joined: 23/04/2013 10:57 am

การทำ Login Session

Post by M009 »

สร้าง table ชื่อ user ขึ้นมา
id เป็น autonumber เก็บเป็น integer
username เป็น varchar
userpass เป็น varchar


หน้า Form login

Code: Select all

<form action="login.php" method="post"> 
<table align="center" width="400" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"> 
<tr><td>Username : <input type="text" name="uname"></td></tr> 
<tr><td>Password : <input type="password" name="upass"></td></tr> 
<tr><td><input type="submit" value="Login"></td></tr> 
</table> 
</form> 
เมื่อทำการ submit จะส่งค่า post uname กับ upass ไปหน้า login.php


หน้า login.php

Code: Select all

<?php 
 
$rslogin = mysql_query("select * from username where (user='$uname') and (userpass='$upass')"); 
$rowlogin=mysql_fetch_array($rslogin); 
$num_rows = mysql_num_rows($rslogin);  //เช็คว่าค่า user และ password ที่กรอกเข้ามามีอยู่หรือไม่ ถ้าเจอก็ login ได้ 
 
if(empty($num_rows)) { // ถ้าไม่เจอ record เลย
  echo "username หรือ password ไม่ถูกต้อง  <a href=login.php>แก้ไข</a>"; 
 
} else { 
  $_SESSION['sessusername'] = $rowlogin['user']; 
  @header("Location:member.php"); // redirect ไปหน้า member.php
  exit; 
} 
?> 
ถ้าใส่UsernameและPassword ถูกต้อง ก็จะไปที่หน้า member.php

หน้า checklogin.php
หน้านี้ใช้สำหรับ check ว่า login เข้ามาหรือไม่

Code: Select all

<?php 
session_start(); 
 
if($_SESSION['sessusername']=="") { 
  echo "<META HTTP-EQUIV=Refresh content=0;URL=login.php>"; 
 } 
?> 
ต้องการให้หน้าไหนเข้าได้เฉพาะสมาชิกให้ inculde หน้านี้เข้าไป

Code: Select all

<?php include_once("checklogin.php");?> 
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 37 guests