quotation คืออะไร

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Post Reply
watcharin
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 713
Joined: 19/03/2018 9:55 am

quotation คืออะไร

Post by watcharin » 24/03/2018 1:59 pm

Image

ในปัจจุบันการขยายตัวของธุกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนส่ง ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการขายนั้นล้วนแล้วแต่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในยุคเทคโนโลยีนั้นการขับเคลื่อนของธุรกิจแต่ละธุริจนั้นล้วนแล้วแต่มีความเจริญและพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และการเพิ่มขึ้นของประชากร และความต้องการของมนุษย์นั้น ก่อให้เกิดการเรียนรูใหม่และการก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์และเพื่ออำนวยความสะดวกสะบายเพื่อรองรับความต้องการของมนุษย์

ในปัจจุบันนั้นมีธุรกิจที่ซื้อขายกันผ่านออนไลน์หรือการทำธุรกิจผ่านทางออนไลน์เป๋็นจำนวนมาก และในการทำธุรกิจนั้นจะต้องมีเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำธุกิจ หนึ่งในนั้นคือquotation หรือ ใบเสนอราคา ใบเสนอราคานั้นคือใบที่ทางผู้ประกอบการจัดทำให้กับลูกค้า ธุรกิจบางตัวนั้นจะเกี่ยวกับการขายและแน่นอนว่าจเป็นจะต้องมีใบเสนอราคาไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้า หรือราคาในการพูดคุยเกี่ยวกับการตกลงกันเพื่อทำธุรกิจ ในใบเสนอราคานั้นอาจมีชื่อบริษัท รายละเอียดของทางบริษัท เงื่อนไข หรือมีรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า

ดังนั้นในการทำธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในแบบต่างๆหรือธุรกิจออนไลน์ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศเพราะความต้องกรของประชากรที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนั้นทำให้สังคมด้านธุกิจมีความเจริญก้าวหน้าและตอบสนองความต้องการของมนูษย์ได้เป็นอย่างดี

Zweed89
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 18/04/2018 3:46 pm
Contact:

Re: quotation คืออะไร

Post by Zweed89 » 18/04/2018 5:30 pm

แล้วการขยายธุรกิจเนี้ย ทำได้ยากหรือป่าวครับ

Post Reply

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 20 guests