เรียนรู้ Python การกำหนดตัวแปร

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Patcharanan.0399
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 114
Joined: 09/04/2018 10:04 am

เรียนรู้ Python การกำหนดตัวแปร

Postby Patcharanan.0399 » 17/04/2018 10:35 am

Python เป็นภาษาโปรแกรมอินเทอร์พรีเตอร์ ถูกพัฒนาขึ้นโดย Guido van Rossum ซึ่งได้ทำการกำจัดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแบ่งบล็อกของโปรแกรมเป็นการย่อหน้าแทน ทำให้อ่านโปรแกรมที่เขียนได้ง่ายขึ้น
ฉะนั้นข้อควรระวังในการเขียนภาษาไพธอน ได้แก่
1. เรื่องของการเว้นวรรค หรือ การแบ่งบล็อค
2. เรื่องของบรรทัด เพราะ Python จะมองการทำงานของ Code เป็นบรรทัดต่อบรรทัด แก้ไขได้โดยการใส่ " \ " ต่อท้าย
3. เรื่องการ comment ใน Python จะต้องใส่ " # " หน้าคอมเม้นท์ทุกบรรทัด

การกำหนดค่าตัวแปรใน Python

:-D การกำหนดค่าตัวแปรเดียว เป็นการกำหนดชนิดข้อมูลว่าเป็นตัวแปรชนิดอะไร
กำหนดค่าตัวแปลเดียว.JPG
กำหนดค่าตัวแปลเดียว.JPG (15.57 KiB) Viewed 425 times
ผลลัพธ์กำหนดค่าตัวแปลเดียว.JPG
ผลลัพธ์กำหนดค่าตัวแปลเดียว.JPG (8.77 KiB) Viewed 425 times

:-D การกำหนดค่าหลายตัวแปร เป็นการกำหนดชนิดข้อมูลตามลำดับ
กำหนดค่าหลายตัวแปร.JPG
กำหนดค่าหลายตัวแปร.JPG (14.16 KiB) Viewed 425 times
ผลลัพธ์กำหนดค่าหลายตัวแปร.JPG
ผลลัพธ์กำหนดค่าหลายตัวแปร.JPG (9.45 KiB) Viewed 425 times

:-D นอกจานี้ยังสามารถยกเลิกค่าตัวแปรได้
ยกเลิกตัวแปร.JPG
ยกเลิกตัวแปร.JPG (11.35 KiB) Viewed 425 times
ผลลัพธ์ยกเลิกตัวแปล.JPG
ผลลัพธ์ยกเลิกตัวแปล.JPG (9.11 KiB) Viewed 425 times

ยกเลิกตัวแปร2.JPG
ยกเลิกตัวแปร2.JPG (13.19 KiB) Viewed 425 times
ผลลัพธ์ยกเลิกตัวแปล2.JPG
โปรแกรมแจ้ง Error ว่าไม่ได้กำหนดตัวแปร ' b '
ผลลัพธ์ยกเลิกตัวแปล2.JPG (11.58 KiB) Viewed 425 times


Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests