เรียนรู้ Python การกำหนดตัวแปร List

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Patcharanan.0399
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 114
Joined: 09/04/2018 10:04 am

เรียนรู้ Python การกำหนดตัวแปร List

Postby Patcharanan.0399 » 17/04/2018 10:45 am

ตัวแปร List เป็นตัวแปรที่สามารถเก็บค่าได้มากกว่า 1 ค่าใน 1 ตัวแปร เพื่อให้ใช้งานได้หลากหลาย และการกำหนดค่าให้สมาชิกของตัวแปร List ต้องอยู่ภายในเครื่องหมาย " [...] " เท่านั้น
กำหนดค่า list.JPG
กำหนดค่า list.JPG (20.59 KiB) Viewed 400 times
ผลลัพธ์กำหนดค่า list.JPG
ผลลัพธ์กำหนดค่า list.JPG (10.39 KiB) Viewed 400 times


:P ทั้งนี้ยังสามารถเพิ่มค่า ยกเลิกค่าให้กับตัวแปร list และยังมีตัวดำเนินการช่วยในการแสดงผล
กำหนดค่าเพิ่ม list.JPG
กำหนดค่าเพิ่ม list.JPG (20.83 KiB) Viewed 400 times
ผลลัพธ์เพิ่ม list.JPG
ผลลัพธ์บรรทัด 1 คือผลเดิมก่อนเพิ่มค่าของ list
ผลลัพธ์บรรทัด 2 คือหลังจากเพิ่มค่าของ list เข้าไปใน Index ที่ 1
ผลลัพธ์เพิ่ม list.JPG (8.41 KiB) Viewed 400 times


ยกเลิกค่า list.JPG
ยกเลิกค่า list.JPG (19.52 KiB) Viewed 400 times
ผลลัพธ์ยกเลิกค่า list.JPG
ผลลัพธ์บรรทัด 1 คือผลลัพธ์ตั้งต้นของ list
ผลลัพธ์บรรทัด 2 คือผลลัพธ์ที่ถูกยกเลิกไป และตัวแปรถัดไปเข้ามาแทนที่ตัวแปรที่ยกเลิก
ผลลัพธ์ยกเลิกค่า list.JPG (8.31 KiB) Viewed 400 timesตัวดำเนินการ list.JPG
ตัวดำเนินการ list.JPG (41.05 KiB) Viewed 400 times
ผลลัพธ์ตัวดำเนินการ list.JPG
ผลลัพธ์ตัวดำเนินการ list.JPG (14.49 KiB) Viewed 400 timesReturn to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests