เรียนรู้ Python ตัวแปรชนิด Tuple

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Patcharanan.0399
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 114
Joined: 09/04/2018 10:04 am

เรียนรู้ Python ตัวแปรชนิด Tuple

Postby Patcharanan.0399 » 17/04/2018 10:50 am

ตัวแปรชนิด Tuple เป็นตัวแปรที่สามารถเก็บค่าได้มากว่ากว่า 1 ค่าเหมือนกันตัวแปรชนิด list แต่สิ่งที่ทำให้ต่างคือ ตัวแปรชนิด Tuple ไม่สามารถเพิ่มค่า หรือเปลี่ยนแปลงค่าได้ภายหลัง และการกำหนดค่าให้สมาชิกของ Tuple นั้นจะต้องทำภายใต้ " (...) " เท่านั้น

:-o การกำหนดค่า และการแสดงผลของตัวแปร Tuple นั้นจะไม่ต่างกันกับตัวแปร list
กำหนดค่า Tuple.JPG
กำหนดค่า Tuple.JPG (24.09 KiB) Viewed 410 times
ผลลัพธ์กำหนดค่า Tuple.JPG
ผลลัพธ์กำหนดค่า Tuple.JPG (9.91 KiB) Viewed 410 times


8O ส่วนของการ เพิ่มค่าสมาชิก - ยกเลิกค่าสมาชิกของตัวแปร Tuple จะไม่สามารถทำได้เหมือนกับตัวแปร list โปรแกรมจะแจ้ง Error
เพิ่มค่า Tuple.JPG
เพิ่มค่า Tuple.JPG (17.45 KiB) Viewed 410 times
ผลลัพธ์เพิ่มค่า Tuple.JPG
ผลลัพธ์เพิ่มค่า Tuple.JPG (17.29 KiB) Viewed 410 times


ยกเลิกค่า Tuple.JPG
ยกเลิกค่า Tuple.JPG (16.24 KiB) Viewed 410 times
ผลลัพธ์ยกเลิกค่า Tuple.JPG
ผลลัพธ์ยกเลิกค่า Tuple.JPG (16.23 KiB) Viewed 410 times

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests