หน้า 1 จากทั้งหมด 1

3-way Handshake (ทรีเวย์ แฮนเชค)คืออะไร

โพสต์แล้ว: 18/04/2018 6:04 pm
โดย Patcharanan.0399


3-Way Handshake เป็นวิธีในการสร้างช่องทางการสื่อสารสำหรับการรับ - ส่งข้อมูลด้วย โปรโตคอล TCP สาเหตุที่เรียกว่า 3-Way Handshake เนื่องจากกระบวนการทำงานนั้นจะใช้ 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ

:-D เครื่อง Client ส่งแพ็คเกต SYN เพื่อขอเชื่อมต่อไปยังเครื่อง Server

:) เครื่อง Server ส่งแพ็คเกต SYN/ACK ตอบกลับเครื่อง Client

:( เครื่อง Client ตอบกลับเครื่อง Server ด้วยแพ็คเกต ACK

หลังจากที่เครื่อง Server ได้รับแพ็คเกต ACK แสดงว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นเครื่อง Server ก็จะเริ่มรับส่งข้อมูลกับเครื่อง Client ได้

3-way handshake.png
3-way handshake.png (55.54 KiB) เปิดดู 707 ครั้ง


ตรงนี้จะมีประโยชน์มากๆกับงานทางด้าน Network และงาน Security ซึ่งจะช่วยให้ admin สามารถวิเราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ว่า เป็นปัญหาที่เกิดจาก server site หรือ client site ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด