ปรโยชน์ และองค์ประกอบของ Intranet (อินทราเน็ต)..!

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Patcharanan.0399
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 114
Joined: 09/04/2018 10:04 am

ปรโยชน์ และองค์ประกอบของ Intranet (อินทราเน็ต)..!

Post by Patcharanan.0399 »

Intranet (อินทราเน็ต) คือระบบเครือข่ายภายในองค์กรที่นำเทคโนโลยีแบบเปิดจากอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยในการทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการทำงานต่างๆของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร เพิ่มเติม... :roll:

:-o ประโยชน์ของอินทราเน็ตมาใช้ในองค์กรต่างๆ
1.ลดต้นทุนในการบริหารข่าวสารข้อมูล เนื่องจากการจัดเก็บข่าวสารต่างๆ ภายในองค์กร สามารถจัดเก็บอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยการใช้บราวเซอร์ในการอ่านเอกสาร ส่งเอกสาร ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดพิมพ์เอกสารเป็นกระดาษ
2.ช่วยให้รับข่าวสารที่ใหม่ล่าสุดเสมอ เนื่องจากการจัดเก็บข่าวสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากเหมือนการพิมพ์ลงกระดาษ และไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทำให้บุคลากรในองค์กรสามารถรับข่าวสารใหม่ล่าสุดได้เสมอ
3.เสียค่าใช้จ่ายต่ำ การติดตั้งอินทราเน็ตจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการติดตั้งซอฟต์แวร์การทำงานแบบกลุ่มทั่วไปมาก เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีแบบเปิดของอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตซึ่งมีราคาไม่สูงมาก หรืออาจจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย เนื่องจากมีแชร์แวร์ และฟรีแวร์อยู่มากมายในอินเทอร์เน็ต หากองค์กรมีระบบเครือข่ายภายในอยู่แล้ว การติดตั้งระบบอินทราเน็ตเพิ่มเติมจะเสียค่าใช้จ่ายตำมาก เนื่องจากสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่แล้วได้ทันทีตามคุณสมบัติ
4.เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีเปิด ทำให้องค์กรไม่ผูกติดอยู่กับผู้ค้า จึงช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ เช่น ผู้ค้าเลิกกิจการ ผู้ค้าเลิกผลิตและสนับสนุน เป็นต้น รวมทั้งยังช่วยให้สามารถหาซอฟต์แวร์ใหม่ ที่จะมาช่วยในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องพึ่งผู้ค้าเพียงรายเดียว
5.เตรียมความพร้อมขององค์กรที่จะเชื่อมเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้ทันที รวมทั้งเป็นการเตรียมความรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตด้วย

:lol: องค์ประกอบของอินทราเน็ต จะนิยมเห็นได้ว่าองค์ประกอบของอินทราเน็ตจะคล้ายคลึงกับอินเทอร์เน็ตอย่างมาก เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตมาใช้งานโดยอินทราเน็ตที่ดีควรประกอบด้วย
1.การใช้โปรโตคอล TCP/IP เป็นโปรโตคอลสำหรับการสื่อสารภายในเครือข่าย
2.ใช้ระบบ World wide Web และโปรแกรมบราวเซอร์ในการแสดงข้อมูลข่าวสาร
3.มีระบบอีเมลล์สำหรับแลกเปลี่ยนสำหรับข้อมูลระหว่างบุคลากรในองค์กร รวมทั้งอาจมีระบบนิวส์กรุ๊ปส์ เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ของบุคลากร
4.ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อระบบอินทราเน็ตในองค์กรเข้ากับอินเทอร์เน็ต จะต้องมีระบบไฟร์วอลล์ซึ่งเป็นระบบป้องกันอันตรายจากผู้ไม่หวังดีที่ติดต่อเข้ามาจากอินเทอร์เน็ต โดยระบบไฟร์วอลล์จะช่วยกรั่นกรองให้ผู้ที่ติดต่อเข้ามาใช้งานได้เฉพาะบริการและพื้นที่ในส่วนที่อนุญาตไว้เท่านั้น
Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler], Google [Bot] and 12 guests