การสร้าง highcharts (ฮายชาร์ต) ใน HTML ธรรมดา

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Parichat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4859
Joined: 08/01/2018 10:03 am

การสร้าง highcharts (ฮายชาร์ต) ใน HTML ธรรมดา

Post by Parichat »

การสร้าง highcharts (ฮายชาร์ต) ใน HTML ธรรมดา

การสร้าง highcharts (ฮายชาร์ต) ใน HTML ธรรมดา ก็คือการสร้างกราฟแบบต่างๆขึ้นมาเพื่อแสดงข้อมูลที่ต้องการโดยสามารถสร้างได้ดังนี้

วิธีการสร้าง highcharts (ฮายชาร์ต) ใน HTML ธรรมดา ดังนี้
 • 1.ในส่วนของแท็ก <head> ก็จะใส่ link ในการเรียก css และใส่แท็ก <script> ที่ใช้ในการเรียกใช้ JavaScriptโดยใส่ดังโค้ด

  Code: Select all

  <script src="https://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
  <script src="https://code.highcharts.com/modules/data.js"></script>
  <script src="https://code.highcharts.com/modules/drilldown.js"></script>
  หรือจะเขียนแบบดึงไฟล์จากของเราเองได้ดังโค้ด (การเขียนแบบดึงไฟล์ที่เราสร้างเองจะป้องกันหากเน็ตใช้งานไม่ได้ก็ยังแสดงตัว highcharts ขึ้นมา)

  Code: Select all

  <script src="javaScript/highcharts.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="javaScript/data.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="javaScript/drilldown.js" type="text/javascript"></script>
  2.ในส่วนของ <body> ก็ใส่ <div> เพื่อเรียกใช้งาน highcharts (ฮายชาร์ต) ดังโค้ด

  Code: Select all

  <div id="container" style="min-width: 310px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
  3.ใส่แท็ก <script> ดังโค้ด

  Code: Select all

  <script>
  // Create the chart
  Highcharts.chart('container', {
    chart: {
      type: 'column'
    },
    title: {
    //เป็นหัวข้อตาราง
      text: 'Test 2018'
    },
    subtitle: {
      text: 'ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี้: <a href="https://www.mindphp.com/" target="_blank">mindphp.com</a>'
    },
    xAxis: {
    //แกน x ของกราฟ
      type: 'category'
    },
    yAxis: {
      title: {
      //แกน ของกราฟ
        text: 'Total'
      }
  
    },
    legend: {
      enabled: false
    },
    plotOptions: {
      series: {
        borderWidth: 0,
        dataLabels: {
          enabled: true,
          format: '{point.y:.1f}%'
        }
      }
    },
  
    tooltip: {
      headerFormat: '<span style="font-size:11px">{series.name}</span><br>',
      pointFormat: '<span style="color:{point.color}">{point.name}</span>: <b>{point.y:.2f}%</b> of total<br/>'
    },
  //ข้อมูลที่ปรากฏตรงกราฟแต่ละแท่ง
    "series": [
      {
        "name": "Browsers",
        "colorByPoint": true,
        "data": [
          {
            "name": "Chrome",
            "y": 62.74,
            "drilldown": "Chrome"
          },
          {
            "name": "Firefox",
            "y": 10.57,
            "drilldown": "Firefox"
          },
          {
            "name": "Internet Explorer",
            "y": 7.23,
            "drilldown": "Internet Explorer"
          },
          {
            "name": "Safari",
            "y": 5.58,
            "drilldown": "Safari"
          },
          {
            "name": "Edge",
            "y": 4.02,
            "drilldown": "Edge"
          },
          {
            "name": "Opera",
            "y": 1.92,
            "drilldown": "Opera"
          },
          {
            "name": "Other",
            "y": 7.62,
            "drilldown": null
          }
        ]
      }
    ],
    "drilldown": {
      "series": [
        {
          "name": "Chrome",
          "id": "Chrome",
          "data": [
            [
              "v65.0",
              0.1
            ],
            [
              "v64.0",
              1.3
            ],
            [
              "v63.0",
              53.02
            ],
            [
              "v62.0",
              1.4
            ],
            [
              "v61.0",
              0.88
            ],
            [
              "v60.0",
              0.56
            ],
            [
              "v59.0",
              0.45
            ],
            [
              "v58.0",
              0.49
            ],
            [
              "v57.0",
              0.32
            ],
            [
              "v56.0",
              0.29
            ],
            [
              "v55.0",
              0.79
            ],
            [
              "v54.0",
              0.18
            ],
            [
              "v51.0",
              0.13
            ],
            [
              "v49.0",
              2.16
            ],
            [
              "v48.0",
              0.13
            ],
            [
              "v47.0",
              0.11
            ],
            [
              "v43.0",
              0.17
            ],
            [
              "v29.0",
              0.26
            ]
          ]
        },
        {
          "name": "Firefox",
          "id": "Firefox",
          "data": [
            [
              "v58.0",
              1.02
            ],
            [
              "v57.0",
              7.36
            ],
            [
              "v56.0",
              0.35
            ],
            [
              "v55.0",
              0.11
            ],
            [
              "v54.0",
              0.1
            ],
            [
              "v52.0",
              0.95
            ],
            [
              "v51.0",
              0.15
            ],
            [
              "v50.0",
              0.1
            ],
            [
              "v48.0",
              0.31
            ],
            [
              "v47.0",
              0.12
            ]
          ]
        },
        {
          "name": "Internet Explorer",
          "id": "Internet Explorer",
          "data": [
            [
              "v11.0",
              6.2
            ],
            [
              "v10.0",
              0.29
            ],
            [
              "v9.0",
              0.27
            ],
            [
              "v8.0",
              0.47
            ]
          ]
        },
        {
          "name": "Safari",
          "id": "Safari",
          "data": [
            [
              "v11.0",
              3.39
            ],
            [
              "v10.1",
              0.96
            ],
            [
              "v10.0",
              0.36
            ],
            [
              "v9.1",
              0.54
            ],
            [
              "v9.0",
              0.13
            ],
            [
              "v5.1",
              0.2
            ]
          ]
        },
        {
          "name": "Edge",
          "id": "Edge",
          "data": [
            [
              "v16",
              2.6
            ],
            [
              "v15",
              0.92
            ],
            [
              "v14",
              0.4
            ],
            [
              "v13",
              0.1
            ]
          ]
        },
        {
          "name": "Opera",
          "id": "Opera",
          "data": [
            [
              "v50.0",
              0.96
            ],
            [
              "v49.0",
              0.82
            ],
            [
              "v12.1",
              0.14
            ]
          ]
        }
      ]
    }
  });
  </script>
  4.ผลลัพธ์ที่ได้ ดังรูป
  Image
โดยข้อมูลสามารถแก้ไขได้หรือจะดึงมาจากฐานข้อมูลก็ได้แล้วแต่การนำไปใช้งานในแต่ละกรณีไป

สามารถดาวโหลดไปลองเล่นได้ตามไฟล์ด้านล่าง
testtest.zip
(83.76 KiB) Downloaded 107 times
ต้องการเวอร์ชั่นใหม่ก็สามารถเข้าไปได้ ที่นี่

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : HTML JavaScript CSS และ PHP
Live Simply, Laugh Often, Love Deeply.....
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests