Page 1 of 1

WIFI 2G กับ 5G ของ True ต่างกันยังงัยคะ

Posted: 27/09/2017 11:11 am
by thatsawan
WIFI 2G กับ 5G ของ True ต่างกันยังงัยคะ เเต่ที่ทราบเเน่ คือ คอมพิวเตอร์บ้างเครื่อง connect ได้ บ้างเครื่อง connect ไม่ได้ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร

Re: WIFI 2G กับ 5G ของ True ต่างกันยังงัยคะ

Posted: 27/09/2017 12:09 pm
by P'Eak
ถ้าเป็นทางเมคนิค เกี่ยวกับคลื่นความถี่ในการรับส่งสัญญาณ

Re: WIFI 2G กับ 5G ของ True ต่างกันยังงัยคะ

Posted: 27/09/2017 5:13 pm
by Mote2010
ความถี่ของคลื่น แต่ที่สำคัญ คือ 5G อุปกรณ์เช่น notebook บางรุ่น smartphone ระดับล่างจะไม่รองรับครับ