อัพรูปขึ้นโฮสไม่ได้ครับ ช่วยผมหน่อยครับ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

vinra1234
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 7
Joined: 22/08/2011 3:44 pm

อัพรูปขึ้นโฮสไม่ได้ครับ ช่วยผมหน่อยครับ

Post by vinra1234 »

ผมทำ php+mysql ตอนทำในเครื่อง มัน 100 % แล้วครับ อัพได้ครับ
ผมก็เลยเอาโค้ดไป แปะไว้บนโฮสโดยใช้ โปรแกรม FTP
แล้วผมก็ลองเข้า User Admin เพื่อไปอัพรูปบุคคลากร (เว็ปเกียวกับหน่วยงาน)
แต่รูปอัพไปไม่ถึงโฮส ลองเข้าไปดูในโฟล์เดอร์ภาพในเครื่องโฮส ภาพไม่มีในนั้น
ผมตั้งโฟล์เดอร์นั้นเป็น 777 แล้วครับ

แต่ที่ผมงงก็คือว่า ในเครื่องผมทำได้ (localhost)
แต่พอเอาขึ้นโฮส กลับอัพไม่ได้

ใครมีอะไรแนะนำทีครับผม ขอบคุณครับ
vinra1234
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 7
Joined: 22/08/2011 3:44 pm

Re: อัพรูปขึ้นโฮสไม่ได้ครับ ช่วยผมหน่อยครับ

Post by vinra1234 »

Code: Select all

<?
                session_start();
        ob_start();
        require_once('connect.php');
                                if($_SESSION[user_status]!="admin")


นี้ครับ โค้ด
                {
                header("Location: chkmember.php");
                }        if($pic!=''){
        ini_set("memory_limit","50M");
                $photo = $_FILES['pic']['tmp_name'];
                $photo_name = $_FILES['pic']['name'];
                $photo_size = $_FILES['pic']['size'];
                $photo_type = $_FILES['pic']['type'];
                $ext = strtolower(end(explode('.', $photo_name)));
                if($ext == "jpg" or $ext == "jpeg" or $ext =="png" or $ext =="gif") {
                $filename = $txtusername.".".$ext;
                copy($photo,"Img/img_employees/$filename");
                if($ext =="jpg" or $ext == "jpeg"){
                    $ori_img = imagecreatefromjpeg($photo);
                    }else if ($ext == "png"){
                    $ori_img = imagecreatefrompng($photo);
                    }else if ($ext == "gif"){
                    $ori_img = imagecreatefromgif($photo);
                    }
                    $ori_size = getimagesize($photo);
                    $ori_w = $ori_size[0];
                    $ori_h = $ori_size[1];
                    if ($ori_w >=$ori_h){
                        $new_w = 450;
                        $new_h = round(($new_w/$ori_w)* $ori_h);
                    }
                    else {
                        $new_h = 450;
                        $new_w = round(($new_h/$ori_h)* $ori_w);
                        }
                    $new_img = imagecreatetruecolor($new_w, $new_h);
                    imagecopyresized( $new_img, $ori_img,0,0,0,0,$new_w,$new_h,$ori_w,$ori_h);
                    if($ext == "jpg" or $ext == "jpeg"){
                        imagejpeg($new_img,"Img/img_employees/$filename");
                    }else if ($ext == "png"){
                        imagejpeg($new_img,"Img/img_employees/$filename");
                    }else if ($ext == "gif"){
                        imagejpeg($new_img,"Img/img_employees/$filename");
                    }
                    imagedestroy($ori_img);
                    imagedestroy($new_img);
                }
                }
                
        $sql = "insert into user(user_id,user_name,user_pass,user_status) values('','$txtusername','$txtpassword','Guests')";
        mysql_query($sql);
                $sqla = "insert into member(Member_id,member_sex,member_name,birth_d,birth_m,birth_y,address,city,province,zip,phone,mphone,fax,email,idcard,nickname,history,user_name) values ('','$sex','$name','','','','','','','','','','','','','','','$txtusername')";
        mysql_query($sqla);
        $sql = "select max(user_id) from user" ;
        $result = mysql_query($sql);
        $r=mysql_fetch_array($result);
        $txtusername=$r[0];
        $sql = "insert into tb_employees(emp_id,emp_sex,emp_name,emp_username,emp_img,age_id) values('','$sex','$name','$txtusername','$filename','$txttype') ";
        mysql_query($sql);

        header("Location: form_admin_employees.php");
                        ?>
Last edited by mindphp on 22/08/2011 10:15 pm, edited 1 time in total.
Reason: ครอบโค้ด [code=php] Code php ของท่าน [/code]
touleg
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 480
Joined: 25/01/2010 11:57 pm
Contact:

Re: อัพรูปขึ้นโฮสไม่ได้ครับ ช่วยผมหน่อยครับ

Post by touleg »

ลองใช้

Code: Select all

bool move_uploaded_file ( string filename, string destination)
แทน copy ดูครับ
vinra1234
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 7
Joined: 22/08/2011 3:44 pm

Re: อัพรูปขึ้นโฮสไม่ได้ครับ ช่วยผมหน่อยครับ

Post by vinra1234 »

ไม่ได้อ่าครับมันขึ้นว่า
Http 500 Internal server error ครับ
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27223
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: อัพรูปขึ้นโฮสไม่ได้ครับ ช่วยผมหน่อยครับ

Post by mindphp »

ตัวแปล $pic รับมาจากไหน
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
vinra1234
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 7
Joined: 22/08/2011 3:44 pm

Re: อัพรูปขึ้นโฮสไม่ได้ครับ ช่วยผมหน่อยครับ

Post by vinra1234 »

mindphp wrote:ตัวแปล $pic รับมาจากไหน
รับมาจากช่อง Browse.. รูปภาพครับ
touleg
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 480
Joined: 25/01/2010 11:57 pm
Contact:

Re: อัพรูปขึ้นโฮสไม่ได้ครับ ช่วยผมหน่อยครับ

Post by touleg »

เปลี่ยนจาก if($pic) เป็น

Code: Select all

 if($_FILES['image']['error'] == 0)
 
zend_framework
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 41
Joined: 08/03/2011 11:22 pm

Re: อัพรูปขึ้นโฮสไม่ได้ครับ ช่วยผมหน่อยครับ

Post by zend_framework »

touleg wrote:เปลี่ยนจาก if($pic) เป็น

Code: Select all

 if($_FILES['image']['error'] == 0)
 
+1
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests