Page 1 of 1

[ขอความช่วยเหลือ] ผมมีการบ้าน PHP แต่ผมทำไม่เป็น

Posted: 15/08/2012 10:04 am
by rangsun6342
พอดีผมทำการบ้าน ภาษา PHP ของปวส. ไม่ได้อ่ะครับ งงแด้ก มา 2วันแล้วครับ เค้าให้พิมพ์ในโน๊ตเพ็ด ที่ขึ้นต้นด้วย <? ลงท้ายด้วย ?> แล้วรันใน เว็บเบร้าเซอร์

Re: [ขอความช่วยเหลือ] ผมมีการบ้าน PHP แต่ผมทำไม่เป็น

Posted: 15/08/2012 10:07 am
by rangsun6342
บุคคลทั่วไป wrote:พอดีผมทำการบ้าน ภาษา PHP ของปวส. ไม่ได้อ่ะครับ งงแด้ก มา 2วันแล้วครับ เค้าให้พิมพ์ในโน๊ตเพ็ด ที่ขึ้นต้นด้วย <? ลงท้ายด้วย ?> แล้วรันใน เว็บเบร้าเซอร์

ข้ิอ 1.

ให้เขียนโปรแกรมภาษา PHP เก็บค่าคะแนนสอบของนักเรียนจำนวน10(โดยสมมุติขึ้นมาเอง)ไว้ในตัวแปรอาร์เรย์ หลังจากนั้นนำไปเปรียบเทียบว่าคะแนนของนักเรียนแต่ละคนได้เกรดอะไรตามข้อกำหนดดังนี้
80-100=A
70-79=B
60-69=C
50-59=D
0-49=Fข้อ 2

จากโจทย์ข้อ 1 อนุญาติให้ใช้คำสั่งทำว้ำในการเปรียบเทียบคะแนนสอบของนักเรียนแต่ละคน


ข้อ 3

ให้เขียนโปรแกรมภาษา PHP โดยใช้คำสั่งทำซ้ำ ในการหาค่าผลบวกรวมของเลขคู่ และค่าผลบวกรวมของเลขคี่ต้งแต่ตัวเลข 1-100

Re: [ขอความช่วยเหลือ] ผมมีการบ้าน PHP แต่ผมทำไม่เป็น

Posted: 15/08/2012 11:13 am
by Chayyim
ติดตั้งเว็บ server หรือยังครับ ถ้ายังไปโหลดมาลงเครื่องก่อนครับ http://www.appservnetwork.com/

Re: [ขอความช่วยเหลือ] ผมมีการบ้าน PHP แต่ผมทำไม่เป็น

Posted: 15/08/2012 11:54 am
by rangsun6342
ติดตั้งแล้วครับ

Re: [ขอความช่วยเหลือ] ผมมีการบ้าน PHP แต่ผมทำไม่เป็น

Posted: 27/08/2012 3:59 pm
by HurricaneCyber
ข้อ 1 ลองศึกษาการใช้งานตัวแปร string กับตัวแปรอาเรย์ ใน php และการใช้งานคำสั่ง if...else.... ดูนะ
ข้อ 2 - 3 ลองศึกษา คำสั่งลูปต่างๆ ดูไม่ว่าจะเป็น for while foreach ... แล้วเลือกมาใช้ซักตัว