ค่าที่เราเช็ค จากเช็คบ็อกไม่ขึ้นค่ะ ทำยังไงคะ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
um0000um
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 24/03/2016 2:17 pm

ค่าที่เราเช็ค จากเช็คบ็อกไม่ขึ้นค่ะ ทำยังไงคะ

Post by um0000um »

Code: Select all

<form action="check_save.php" method="POST" >

 <tr>
   	<td valign="top">Relavant Keyfactor</td>
    <td>
    <?php
		 include("db_connect_edpex.php");
		 $sql = "SELECT * from keyfactor";
	
	  	 $objQuery = mysql_query($sql);
	   while($fetch = mysql_fetch_assoc($objQuery)){ ?>
    <li>
    <input type="checkbox" name="chkKey[]" 
    value="<?php echo $fetch["keyID"];?>"> <?php echo $fetch["keyName"];?>
    </li>
    <?php } ?>
    <input type="submit" name="submit" id="submit" value="Submit"></td>
  </tr>
[attachment=0]test3.png[/attachment][attachment=0]test3.png[/attachment][attachment=0]test3.png[/attachment]
</form>
ไฟลเซฟ และโชว์

Code: Select all

<?php  //save strength into db
include("db_connect_edpex.php");
if($_POST)
{
	 foreach($_POST['chkKey'] as $key=>$value)
	  {
		 $strID =5;
		 $sq1 = "INSERT INTO strengthkf(keyID, strID)
		 VALUES ('".$_POST['chkKey'][$key]."','".$strID."')"; //get keyID into strKF table 
		     
		 $qr= mysql_query($sq1) or die(mysql_error());
    } 
	  } 
?>
<?php 
		 $sql = "SELECT DISTINCT strengthkf.keyID FROM strengthkf where strengthkf.strID =5";
	   $objQuery = mysql_query($sql);
	 
	   while($result = mysql_fetch_array($objQuery)){ 
		  echo $result["keyID"]; 
     
   	  $sql1 = "SELECT * from keyfactor";
      $obj = mysql_query($sql1);
      
		  while($fetch = mysql_fetch_array($obj)){ ?> 
    <li> 
    <input type="checkbox" name="chkKey[]" 
    value= "<?php $fetch["keyID"];?>" <?=($result["keyID"] == $fetch["keyID"] ? 'checked' : '')?>/> 
    <?php echo $fetch["keyName"];?>
    </li> 
     
		 <?php } ?>
<?php } ?>
 
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: DuckDuckGo [Bot] and 11 guests