รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ดึงข้อมูลจาก base ขึ้นมา แล้วให้มันไปเก็บ ใน textfile

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

supattra_su
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 39
Joined: 18/05/2018 10:21 pm

รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ดึงข้อมูลจาก base ขึ้นมา แล้วให้มันไปเก็บ ใน textfile

Post by supattra_su »

รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ดึงข้อมูลจาก base ขึ้นมา แล้วให้มันไปเก็บ ใน textfile แต่พอลองเข้าไปเช็คใน part text file กลับไม่มีข้อมูล
part ก็เช็คแล้วถูก ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าเขียนถูกไหม

Code: Select all

<?php
class mPaymentype extends CI_Model{

 public function FSnClearDatahistory($ptFileName)
 {
    // $this->load->helper("file");
    // delete_files(base_url().'/application/reports/data/',TRUE);

    $fp = fopen(APPPATH."/reports/data/".$ptFileName, "r+");
    // clear content to 0 bits
    ftruncate($fp, 0);
    //close file
    fclose($fp);
  }

 function FSnPaymenttype(){

 $this->FSnClearDatahistory('chart2.txt');

$sql = "SELECT MRC.FTRcvCode,MRC.FTRcvName,ISNULL(RC.FCSrcNet,0) AS FCSrcNet 
FROM  TPSMRcv MRC
LEFT JOIN (SELECT FTRcvCode,SUM(FCSrcNet) AS FCSrcNet
      FROM TPSTSalRC
   WHERE CONVERT(VARCHAR(10),FDShdDocDate,121) = '2018-08-21'
   GROUP BY FTRcvCode)RC ON RC.FTRcvCode = MRC.FTRcvCode
WHERE MRC.FTRcvStaUsed = 1";


 $oQuery = $this->db->query($sql);

  if ($oQuery->num_rows() > 0){ 

  }

  $oData = $oQuery->result_array();
  $json_arr = json_encode($oData,true);
  echo $json_arr;
  file_put_contents(APPPATH."/reports/data/chart2.txt", json_encode($oData,true));
  
   return $oQuery->result();
 }
}

?>
25
25
54565.png (3.51 KiB) Viewed 378 times
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests