รบกวนช่วยหน่อยค่ะ จะเพิ่ม code สีลง database แต่มันไม่ลงไม่แน่ใจว่าส่งค่าถูกไหม (เขียนด้วย CI ค่ะ)

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

supattra_su
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 39
Joined: 18/05/2018 10:21 pm

รบกวนช่วยหน่อยค่ะ จะเพิ่ม code สีลง database แต่มันไม่ลงไม่แน่ใจว่าส่งค่าถูกไหม (เขียนด้วย CI ค่ะ)

Post by supattra_su »

1
1
Capture.PNG (12.46 KiB) Viewed 542 times
2
2
1.PNG (12.64 KiB) Viewed 542 times
หน้า view

Code: Select all

 <td class="text-center"><input type="color" value="<?=$aValue['rtClrIdColor']?>"></td>
หน้า Controller

Code: Select all

public function FSoCCLRAddEvent(){ 
    try{
      $aDataPdtColor  = array(
        'FTClrCode' => $this->input->post('oetClrCode'), 
        //'FTClrRefValue' => $input->input->post('oetClrIdCode'), 
        'FTClrName' => $this->input->post('oetClrName'),
        'FTClrRmk' => $this->input->post('otaClrRmk'),
        'FDLastUpdOn' => date('Y-m-d'),
        'FDCreateOn' => date('Y-m-d'),
        // 'FTTimeIns' => date('h:i:s'),
        // 'FTTimeUpd' => date('h:i:s'),
        'FTCreateBy' => $this->session->userdata('tSesUsername'),
        'FTLastUpdBy' => $this->session->userdata('tSesUsername'),
        'FNLngID'  => $this->session->userdata("tLangEdit")
      );

      $oCountDup   = $this->mPdtColor->FSnMCLRCheckDuplicate($aDataPdtColor['FTClrCode']);
      $nStaDup    = $oCountDup['counts'];
      if($oCountDup !== FALSE && $nStaDup == 0){
        $this->db->trans_begin();
        $aStaClrMaster = $this->mPdtColor->FSaMCLRAddUpdateMaster($aDataPdtColor);
        $aStaClrLang  = $this->mPdtColor->FSaMCLRAddUpdateLang($aDataPdtColor);
        if($this->db->trans_status() === false){
          $this->db->trans_rollback();
          $aReturn = array(
            'nStaEvent'  => '900',
            'tStaMessg'  => "Unsucess Add Product Color"
          );
        }else{
          $this->db->trans_commit();
          $aReturn = array(
            'nStaCallBack'	=> $this->session->userdata('tBtnSaveStaActive'),
            'tCodeReturn'	=> $aDataPdtColor['FTClrCode'],
            'nStaEvent'	  => '1',
            'tStaMessg'		=> 'Success Add Product Color'
          );
        }
      }else{
        $aReturn = array(
          'nStaEvent'  => '801',
          'tStaMessg'  => "Data Code Duplicate"
        );
      }
      echo json_encode($aReturn);
    }catch(Exception $Error){
      echo $Error;
    }
  }
หน้า Model

Code: Select all

public function FSaMCLRAddUpdateLang($paDataPdtColor){
    try{
      //Update Pdt Color Lang
      $this->db->where('FNLngID', $paDataPdtColor['FNLngID']);
      $this->db->where('FTClrCode', $paDataPdtColor['FTClrCode']);
      $this->db->update('TCNMPdtColor_L',array(
        'FTClrName' => $paDataPdtColor['FTClrName'],
        'FTClrRmk' => $paDataPdtColor['FTClrRmk']
      ));
      if($this->db->affected_rows() > 0){
        $aStatus = array(
          'rtCode' => '1',
          'rtDesc' => 'Update Product Color Lang Success.',
        );
      }else{
        //Add Pdt Color Lang
        $this->db->insert('TCNMPdtColor_L', array(
          //'FTClrRefValue'=> $paDataPdtColor['FTClrRefValue'],
          'FTClrCode' => $paDataPdtColor['FTClrCode'],
          'FNLngID'  => $paDataPdtColor['FNLngID'],
          'FTClrName' => $paDataPdtColor['FTClrName'],
          'FTClrRmk' => $paDataPdtColor['FTClrRmk']
        ));
        if($this->db->affected_rows() > 0){
          $aStatus = array(
            'rtCode' => '1',
            'rtDesc' => 'Add Product Color Lang Success',
          );
        }else{
          $aStatus = array(
            'rtCode' => '905',
            'rtDesc' => 'Error Cannot Add/Edit Product Color Lang.',
          );
        }
      }
      return $aStatus;
    }catch(Exception $Error){
      echo $Error;
    }
  }
supattra_su
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 39
Joined: 18/05/2018 10:21 pm

Re: รบกวนช่วยหน่อยค่ะ จะเพิ่ม code สีลง database แต่มันไม่ลงไม่แน่ใจว่าส่งค่าถูกไหม (เขียนด้วย CI ค่ะ)

Post by supattra_su »

varchar ค่ะ
ss
ss
Capture.PNG (9.07 KiB) Viewed 538 times
mindphp wrote: data type ของ field นั้นเป็นอะไรครับ
supattra_su
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 39
Joined: 18/05/2018 10:21 pm

Re: รบกวนช่วยหน่อยค่ะ จะเพิ่ม code สีลง database แต่มันไม่ลงไม่แน่ใจว่าส่งค่าถูกไหม (เขียนด้วย CI ค่ะ)

Post by supattra_su »

supattra_su wrote:varchar ค่ะ
Capture.PNG
mindphp wrote: data type ของ field นั้นเป็นอะไรครับ

เป็นที่ตรงไหนค่ะ พอจะรู้ไหม
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25474
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: รบกวนช่วยหน่อยค่ะ จะเพิ่ม code สีลง database แต่มันไม่ลงไม่แน่ใจว่าส่งค่าถูกไหม (เขียนด้วย CI ค่ะ)

Post by mindphp »

ในฟอร์ม ยังไม่เห็นมี input name
และ ใน model
เป็น
//'FTClrRefValue' => $input->input->post('oetClrIdCode'),
หมายความว่าถูก comment ไว้
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 14 guests