อยากทราบวิธีการ ดึงข้อมูลโพสต์ มาแสดงในรูปภาพ โดยใช้งาน class.upload.php

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 5410
Joined: 19/09/2018 10:33 am

อยากทราบวิธีการ ดึงข้อมูลโพสต์ มาแสดงในรูปภาพ โดยใช้งาน class.upload.php

Post by Ittichai_chupol »

ผมต้องการที่จะดึงข้อมูลเนื้อหาการโพสต์ เพื่อนำมาแสดงในรูปแบบของรูปภาพโดยการงาน class.upload.php ซึ่งรูปแบบการแสดงจะต้องคลายกับรูปแบบข้อมู฿ลเดิม ดังภาพตัวอย่าง จะต้องทำอย่างไรครับ

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องการ
Selection_999(1424).png
ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี

User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 25904
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: อยากทราบวิธีการ ดึงข้อมูลโพสต์ มาแสดงในรูปภาพ โดยใช้งาน class.upload.php

Post by thatsawan »

Code: Select all

$filename = $this->phpbb_root_path . $this->config['upload_path'] . '/' . utf8_basename($file['physical_filename']);#ภาพต้นฉบับ

include_once(__DIR__ . "../../upload_php_master/src/upload." . $this->php_ext);
$handle = new \upload($filename);
$server_path = $this->root_path . $this->folder_fileimages . '/'; # folder เก็บภาพ

$watermark_img= $this->root_path . $this->folder_logo_big_event . '/' . $event_row['event_logo_big_name']; // ภาพที่จะเอามาทับ


$handle->image_watermark = $watermark_img;
$handle->image_watermark_position = 'TR'; #ตำแหน่องที่ภาพ 2 จะมาทับลงภาพ 1 

/**
    
     * The positions are as following:   TL  T  TR
     *                                   L       R
     *                                   BL  B  BR
     *
     */

#คำสั่งบันทึก
# $handle->file_overwrite = true; // save ทับไฟล์เดิม
#$handle->file_name_body_pre = 'wk_'; // สร้างชื่อไฟล์ใหม่
            
$handle->Process($server_path); #สั่งให้ทำงาน
 
ตัวอย่างเพิ่มเติม
$handle->image_convert = 'jpg';
$handle->jpeg_size = 3072;
https://www.verot.net/php_class_upload_samples.htm

Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests