ทำไมถึงขึ้น Notice: Undefined offset: 1 in หรือครับ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jamepiyawat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2008
Joined: 21/05/2019 10:45 am

ทำไมถึงขึ้น Notice: Undefined offset: 1 in หรือครับ

Post by jamepiyawat »

พอดีว่าผมจะแปลงตัวเลข เป็น เงินบาทตามโค้ดด้านล้างนี้ แต่ปราฏว่ามี Notice: Undefined offset: 1 in ขึ้นมาด้วยเป็นเพราะอะไรเหรอ ครับ

Code: Select all

                                          <tr class="active">
                                              <td align="right" width="50%">
                                                  <?php echo "คำอ่าน"; ?>
                                              </td>
                                              <td>
                                              <?php $totaltax = 123570; ?>
                                                <?php
                                                function convert($number)
                                                {
                                                $txtnum1 = array('ศูนย์','หนึ่ง','สอง','สาม','สี่','ห้า','หก','เจ็ด','แปด','เก้า','สิบ');
                                                $txtnum2 = array('','สิบ','ร้อย','พัน','หมื่น','แสน','ล้าน');
                                                $number = str_replace(",","",$number);
                                                $number = str_replace(" ","",$number);
                                                $number = str_replace("บาท","",$number);
                                                $number = explode(".",$number);
                                                if(sizeof($number)>2){
                                                return 'ทศนิยมหลายตัวนะจ๊ะ';
                                                exit;
                                                } $strlen = strlen($number[0]);
                                                $convert = '';
                                                for($i=0;$i<$strlen;$i++){
                                                $n = substr($number[0], $i,1);
                                                if($n!=0){
                                                if($i==($strlen-1) AND $n==1){ $convert .= 'เอ็ด'; }
                                                elseif($i==($strlen-2) AND $n==2){ $convert .= 'ยี่'; }
                                                elseif($i==($strlen-2) AND $n==1){ $convert .= ''; }
                                                else{ $convert .= $txtnum1[$n]; }
                                                $convert .= $txtnum2[$strlen-$i-1];
                                                }
                                                }
                                                $convert .= 'บาท';
                                                if($number[1]=='0' OR $number[1]=='00' OR $number[1]==''){
                                                $convert .= 'ถ้วน';
                                                }else{
                                                $strlen = strlen($number[1]);
                                                for($i=0;$i<$strlen;$i++){
                                                $n = substr($number[1], $i,1);
                                                if($n!=0){
                                                if($i==($strlen-1) AND $n==1){$convert .= 'เอ็ด';}
                                                elseif($i==($strlen-2) AND $n==2){$convert .= 'ยี่';}
                                                elseif($i==($strlen-2) AND $n==1){$convert .= '';}
                                                else{ $convert .= $txtnum1[$n];}
                                                $convert .= $txtnum2[$strlen-$i-1];
                                                }
                                                }
                                                $convert .= 'สตางค์';
                                                }
                                                return $convert;
                                                }


   ?>
                                                <?php $textnum = convert($totaltax);  ?>
                                                  <?php echo $textnum ; ?>
                                              </td>
                                          </tr>
ผลลัพธ์ที่ได้

Code: Select all

 คำอ่าน
Notice: Undefined offset: 1 in /opt/lampp/htdocs/test/test9.php on line 33

Notice: Undefined offset: 1 in /opt/lampp/htdocs/test/test9.php on line 33

Notice: Undefined offset: 1 in /opt/lampp/htdocs/test/test9.php on line 33
หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน 
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25977
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ทำไมถึงขึ้น Notice: Undefined offset: 1 in หรือครับ

Post by mindphp »

Undefined offset คือตัวแปล array ที่เรียกใช้อาจไม่มีค่า หรือ ไม่ได้กำหนดค่าไว้

แต่จากปัญหาที่ยกมาไม่รู้ line 33 คือโค้ดไหน เดาไม่ออกครับ
ข้อมูลคำถามไม่พอ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
jamepiyawat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2008
Joined: 21/05/2019 10:45 am

Re: ทำไมถึงขึ้น Notice: Undefined offset: 1 in หรือครับ

Post by jamepiyawat »

line 33 ค้ือโค้ดนี้ ครับ

Code: Select all

if($number[1]=='0' OR $number[1]=='00' OR $number[1]==''){
Last edited by jamepiyawat on 29/06/2019 4:47 pm, edited 2 times in total.
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25977
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ทำไมถึงขึ้น Notice: Undefined offset: 1 in หรือครับ

Post by mindphp »

เช็คตัวแปลว่ามีตัวแปลที่ต้องการเทียบค่า ว่ามีการประกาศไว้หรือยัง ด้วยฟังก์ชั่น
ตัวอย่างที่สอง
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8 ... isset.html
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
jamepiyawat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2008
Joined: 21/05/2019 10:45 am

Re: ทำไมถึงขึ้น Notice: Undefined offset: 1 in หรือครับ

Post by jamepiyawat »

เข้าใจแล้วครับ
จากปัญหาที่เจอก็คือ ตัวเลขจำเป็นจะต้องมีเลขจุดทศนิยมด้วยเช่น 12345.25 ไม่อย่างงั้น $number[1] จะไมได้เก็บค่าอะไรไว้เลย ครับ

แต่ถ้าเป็น 12345.00 ก็ยังขึ้นเหมือนเดิมอยู่ครับ
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25977
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ทำไมถึงขึ้น Notice: Undefined offset: 1 in หรือครับ

Post by mindphp »

คำสั่งเช็คค่าตัวแปล
isset() vs empty() vs is_null()
viewtopic.php?f=6&t=49549

https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8 ... ll()6.html
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25977
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ทำไมถึงขึ้น Notice: Undefined offset: 1 in หรือครับ

Post by mindphp »

ได้ผลอย่างไร

ได้ลองศึกษา ฟังก์ชั่นที่ แนะนำไป แล้วประยุคใช้งาน หรือยัง ได้ผลอย่างไร
แจ้งให้ทราบด้วยครับ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
jamepiyawat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2008
Joined: 21/05/2019 10:45 am

Re: ทำไมถึงขึ้น Notice: Undefined offset: 1 in หรือครับ

Post by jamepiyawat »

ที่ผมเข้าใจนะครับ

จากการใช้คำสั่งเช็คค่าตัวแปลจึงทำให้ทราบว่า $number[1] จะเก็บค่าตัวแปลเลขทศนิยมเอาไว้โดยในโค้ด function นี้ก็จะเห็นได้มีการแยกจำนวนเต็มบาทกับจำนวนสตางค์ด้วยคำสั่ง explode เอาไว้แบบนี้โดยใช้ . เป็นตัวแยก

Code: Select all

$number = explode(".",$number);
ทำให้ $number[0] จะเก็บจำนวนเต็มบาท
ส่วน $number[1] จะเก็บจำนวนสตางค์

เมือเราใส่เลขแบบ 12345.25 ทำให้ function ใช้งานได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นเลข 12345.00 ทำให้ $number[1] ไม่ได้เก็บค่าอะไรไว้เลยเพราะตัวเลขสตางค์เป็น .00

ถ้าลองมาดูที่บรรทัดแจ้งเตื่อนก็จะเห็นว่ามีตัวแปลที่ชื่อว่า $strlen ได้ใช้คำสั่ง strlen

Code: Select all

$strlen = strlen($number[1]);
เพื่อนับจำนวนตัวอักษร แต่ว่า $number[1] ไม่มีตัวอักษรให้ให้นับจำนวนเป็นตัวเลขจึงเป็นผลกระทบทำให้ for ไม่สามารถทำงานได้
เราจึงต้องทำให้ $number[1] ไม่เป็นค่าว่างด้วยการใช้ Short if/else สามารถศึกษา Short if/else ได้ที่ วิธีใช้ Short if/else โดยเปลี่ยนโค้ดดังนี้

โค้ดเดิม

Code: Select all

$strlen = strlen($number[1]);
for($i=0;$i<$strlen;$i++){
 $n = substr($number[1], $i,1);
เปลี่ยนเป็น เพื่อทำให้ $number[1] เก็บค่า 0 ลงไป

Code: Select all

  $check_decimal = isset($number[1]) ? (int) $number[1] : 0 ;
  if ($check_decimal)
  { 
    $strlen = strlen($number[1]);
    for ($i = 0; $i < $strlen; $i++)
    {
       $n = substr($number[1], $i,1);
    }
 
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests