ใช้ Function แปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษ PHP แล้ว error

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jamepiyawat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2008
Joined: 21/05/2019 10:45 am

ใช้ Function แปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษ PHP แล้ว error

Post by jamepiyawat »

ผมใช้ Function แปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษ PHP ก็สามารถเรีกกใช้งานได้ปกติแต่ถ้าตัวเลขมีจุดทศนิยมเป็น .00 เมือไรก็จะมีการแจ้งว่า

Code: Select all

Notice: Undefined offset: 1 in /opt/lampp/htdocs/test/test11.php on line 4
โค้ดที่ใช้

Code: Select all

<?php
 class Currency {
  public function bahtEng($thb) {
   list($thb, $ths) = explode('.', $thb);
   $ths = substr($ths.'00', 0, 2);
   $thb = Currency::engFormat(intval($thb)).' Baht';
   if (intval($ths) > 0) {
    $thb .= ' '.Currency::engFormat(intval($ths)).' Satang';
   }
   return $thb;
  }
  // ตัวเลขเป็นตัวหนังสือ (eng)
  private function engFormat($number) {
   $max_size = pow(10, 18);
   $suffix = "";
   if (!$number)
    return "zero";
   if (is_int($number) && $number < abs($max_size)) {
    switch ($number) {
     case $number < 0:
      $prefix = "negative";
      $suffix = Currency::engFormat(-1 * $number);
      $string = $prefix." ".$suffix;
      break;
     case 1:
      $string = "one";
      break;
     case 2:
      $string = "two";
      break;
     case 3:
      $string = "three";
      break;
     case 4:
      $string = "four";
      break;
     case 5:
      $string = "five";
      break;
     case 6:
      $string = "six";
      break;
     case 7:
      $string = "seven";
      break;
     case 8:
      $string = "eight";
      break;
     case 9:
      $string = "nine";
      break;
     case 10:
      $string = "ten";
      break;
     case 11:
      $string = "eleven";
      break;
     case 12:
      $string = "twelve";
      break;
     case 13:
      $string = "thirteen";
      break;
     case 15:
      $string = "fifteen";
      break;
     case $number < 20:
      $string = Currency::engFormat($number % 10);
      if ($number == 18) {
       $suffix = "een";
      } else {
       $suffix = "teen";
      }
      $string .= $suffix;
      break;
     case 20:
      $string = "twenty";
      break;
     case 30:
      $string = "thirty";
      break;
     case 40:
      $string = "forty";
      break;
     case 50:
      $string = "fifty";
      break;
     case 60:
      $string = "sixty";
      break;
     case 70:
      $string = "seventy";
      break;
     case 80:
      $string = "eighty";
      break;
     case 90:
      $string = "ninety";
      break;
     case $number < 100:
      $prefix = Currency::engFormat($number - $number % 10);
      $suffix = Currency::engFormat($number % 10);
      $string = $prefix."-".$suffix;
      break;
     case $number < pow(10, 3):
      $prefix = Currency::engFormat(intval(floor($number / pow(10, 2))))." hundred";
      if ($number % pow(10, 2))
      $suffix = " ".Currency::engFormat($number % pow(10, 2));
      $string = $prefix.$suffix;
      break;
     case $number < pow(10, 6):
      $prefix = Currency::engFormat(intval(floor($number / pow(10, 3))))." thousand";
      if ($number % pow(10, 3))
       $suffix = Currency::engFormat($number % pow(10, 3));
      $string = $prefix." ".$suffix;
      break;
     case $number < pow(10, 9):
      $prefix = Currency::engFormat(intval(floor($number / pow(10, 6))))." million";
      if ($number % pow(10, 6))
       $suffix = Currency::engFormat($number % pow(10, 6));
      $string = $prefix." ".$suffix;
      break;
     case $number < pow(10, 12):
      $prefix = Currency::engFormat(intval(floor($number / pow(10, 9))))." billion";
      if ($number % pow(10, 9))
       $suffix = Currency::engFormat($number % pow(10, 9));
      $string = $prefix." ".$suffix;
      break;
     case $number < pow(10, 15):
      $prefix = Currency::engFormat(intval(floor($number / pow(10, 12))))." trillion";
      if ($number % pow(10, 12))
       $suffix = Currency::engFormat($number % pow(10, 12));
      $string = $prefix." ".$suffix;
      break;
     case $number < pow(10, 18):
      $prefix = Currency::engFormat(intval(floor($number / pow(10, 15))))." quadrillion";
      if ($number % pow(10, 15))
       $suffix = Currency::engFormat($number % pow(10, 15));
      $string = $prefix." ".$suffix;
      break;
    }
   }
   return $string;
  }
 }

 $a = 30000.00;
 echo $a," = ".Currency::bahtEng($a);
แถวที่ 4 ครับ
Selection_857.png
Selection_857.png (36.71 KiB) Viewed 468 times
ตอนเรียกใช้ function

Code: Select all

$a = 30000.00;
 echo $a," = ".Currency::bahtEng($a);
ผลลัพธ์ที่ได้

Code: Select all

30000
Notice: Undefined offset: 1 in /opt/lampp/htdocs/test/test11.php on line 4
= thirty thousand Baht

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25155
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ใช้ Function แปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษ PHP แล้ว error

Post by mindphp »

เคยตอบไว้ให้ ที่นี่
viewtopic.php?p=156263#p156263
แต่ไม่มี comment ใดๆ กลับมา
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

User avatar
jamepiyawat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2008
Joined: 21/05/2019 10:45 am

Re: ใช้ Function แปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษ PHP แล้ว error

Post by jamepiyawat »

ใส่คำสั้งเช็คค่าตัวแปลด้วย is_null แล้ว
ถ้าตัวเลขที่ลงท้ายด้วย .00 ตัวแปล $ths จะไม่ได้เก็บค่าอะไรไว้เลยครับ
แต่ถ้าตัวเลขนั้นลงท้าย .25 ตัวแปล $ths ก็จะเก็บค่า 25 เอาไว้ครับทำให้ไม่มีเตือนว่า Notice: Undefined offset

User avatar
jamepiyawat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2008
Joined: 21/05/2019 10:45 am

Re: ใช้ Function แปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษ PHP แล้ว error

Post by jamepiyawat »

ทำได้แล้วครับ เป็นเพราะการเก็บตัวแปลของผมเองครับ ถ้าเก็บตัวแปลแบบธรรมดา เช่น

Code: Select all

<?php $a = 1000.00; ?>
จะทำให้ตัวแปล $a เก็บแค่ 1000 เท่านั้น ไม่ได้เก็บ .00 ไปด้วยนั้นเองทำให้พอไปเข้า Function แปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษ มันเลย error นั้นเอง
ต้องใช้คำสั่ง number_format() เพื่อจะเก็บจุดทศนิยม

โด้ดเดิม

Code: Select all

$a = 30000.00;
echo $a," = ".Currency::bahtEng($a);
โค้ดใหม่

Code: Select all

$a = number_format(30000.00, 2);
$a= str_replace(',','', $a);
echo $a," = ".Currency::bahtEng($a);

Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 16 guests