มีใครทราบวิธี ใส่ข้อความในกราฟ Highchart บ้างครับ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Patipat
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 996
Joined: 10/06/2019 10:12 am

มีใครทราบวิธี ใส่ข้อความในกราฟ Highchart บ้างครับ

Post by Patipat » 04/07/2019 5:49 pm

พอดีทำกราฟ เก็บข้อมูลจำนวนเงินแล้ว กราฟมีScript สำเร็จรูป มีผลบวกออกมาให้ แล้วอยากใส่คำว่าบาท ต่อท้ายของตัวผลรวมครับ แต่จำนวนเงินของแต่ละอย่างใส่ได้ครับ พอดีหาวิธีใส่ของตัวผลรวมไม่ได้ครับ
Selection_999(177).png
Selection_999(177).png (24.16 KiB) Viewed 102 times
โค้ดของกราฟ

Code: Select all

<script>
Highcharts.chart('container', {
    chart: {
        type: 'column'
    },
    title: {
        text: '<?php echo $lang_chart?>'
    },
    xAxis: {
        categories: ['<?php echo $lang_allmoney?>']
    },
    yAxis: {
        min: 0,
        title: {
            text: '<?php echo $lang_moneys?>'
        },
        stackLabels: { //ผลรวมจะอยู่ที่ ฟังก์ชันนี้ครับ แต่หาวิธีใส่ไม่ได้
            enabled: true  , 
            style: {
                fontWeight: 'bold',
                color: (Highcharts.theme && Highcharts.theme.textColor) || 'gray'  
                
                    
            }
        }
    },
    legend: {
        align: 'right',
        x: -30,
        verticalAlign: 'top',
        y: 25,
        floating: true,
        backgroundColor: (Highcharts.theme && Highcharts.theme.background2) || 'white',
        borderColor: '#CCC',
        borderWidth: 1,
        shadow: false
    },
    tooltip: {
        headerFormat: '<b>{point.x}</b><br/>',
        pointFormat: '{series.name}: {point.y}<br/>Total: {point.stackTotal}',
    },
    plotOptions: {
        column: {
            stacking: 'normal',
            dataLabels: {
                enabled: true,
                color: (Highcharts.theme && Highcharts.theme.dataLabelsColor) || 'white',
                // 
                formatter:  
                    function(){
                    return Highcharts.numberFormat(this.y,2,'.',',') + ' <?php echo $lang_baht?>'; //แสดงคำว่าบาทต่อท้าย จำนวนเงินที่ยังไม่รวม
                }
                
            }
        }
    },
    series: [{
        name: '<?php echo $lang_vat?>',
        data: [<?php echo $money_vat?>] //แสดงจำนวนเงินภาษี
    }, {
        name: '<?php echo $lang_principle?>',
        data: [<?php echo $number?>] //แสดงจำนวนเงินต้น
    }]

});

</script>
Kor ma di kub. :)

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot], facebook.com [Crawler] and 27 guests