Page 1 of 1

อยากทราบวิธีการตรวจสอบว่าจะมีเวลาอีกกี่วันถึงจะ ถึงเลข timestamp ที่กำหนด

Posted: 22/01/2020 3:53 pm
by Ittichai_chupol
- ผมอยากทราบว่าถ้าหากต้องการที่ี่ตรวจสอบจะมีเวลาอีกกี่วันถึงจะ ถึงเลข timestamp ที่กำหนด
- โดยเลข timestamp ที่กำหนดก็คือ ผมได้ทำการแปลงจำนวนวันมาเป็นเลข timestamp โดย

Code: Select all

 strtotime("5 days")
- แล้วสมมุติว่าตอนนี้ผ่านมา 2 วันเเล้ว ก็เท่ากับว่า เมื่อผมคำนวนเลข timestamp ที่บันทึกเอาไว้ก่อนหน้า ผลลัพธ์จะต้องออกมา เหลือ 3 วัน

-- จึงอยากทราบว่าจะมีวิธีการอย่างบางครับ

Re: อยากทราบวิธีการตรวจสอบว่าจะมีเวลาอีกกี่วันถึงจะ ถึงเลข timestamp ที่กำหนด

Posted: 22/01/2020 4:18 pm
by thatsawan
date_diff
ลองดู
https://www.w3schools.com/php/func_date_date_diff.asp