วิธีการใช้ PHP MATH Function แบบพื้นฐานที่ใครๆก็ใช้ได้


PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Post Reply
User avatar
M030
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 532
Joined: 07/09/2015 10:06 am

วิธีการใช้ PHP MATH Function แบบพื้นฐานที่ใครๆก็ใช้ได้

Post by M030 » 19/09/2015 3:58 pm

** กระทู้นี้จะเข้ามา update ให้เรื่อยๆนะค่ะ เพราะแอดมินคงทำวันเดียวไม่หมด มันเยอะมากค่ะ ^^

หลายๆคนอาจสงสัยว่าโปรแกรมเมอร์เขียนฟังก์ชันคำนวนได้ยังไง เหมือนเวลาสั่งสินค้าผ่านทางเว็บไซต์เนี่ย เว็บไซต์รวมราคาสินค้าให้เรายังไง วันนี้แอดมินจะมาสอนวิธีการใช้งานฟังก์ชัน Math หรือฟังก์ชันคำนวนแบบง่ายๆกันก่อนค่ะ เอาแบบพื้นฐานเผื่อใครจะนำไปต่อยอดได้นะค่ะ มาเริ่มกันที่ฟังก์ชันแรกเลยค่ะ

max() คือฟังก์ชันที่ไว้สำหรับหาค่าสูงสุดหรือเป็นการ return ค่าที่มากที่สุด

Code: Select all

echo max(1, 3, 5, 7, 9);  // ผลลัพธ์ที่ได้ คือ 9
min() คือฟังก์ชันที่ไว้สำหรับหาค่าที่น้อยสุดหรือเป็นการ return ค่าที่น้อยที่สุด

Code: Select all

echo min(2, 4, 6, 8);  // ผลลัพธ์ที่ได้ คือ 2   
ceil() คือฟังก์ชันปัดเศษขึ้นไป ใช้กับตัวเลขที่เป็นทศนิยม เช่น 1.4 เราก็จะปัดเป็น 2 โดยไม่คำนึงถึงว่าเศษเป็นเท่าไหร่

Code: Select all

echo ceil(1.4);  //ผลลัพธ์คือ 2
 
floor ฟังก์ชันนี้จะตรงกันข้ามกับ ceil() เพราะจะเป็นการปัดเศษลง เช่น 1.4 เราก็จะปัดเศษลงเป็น 1 โดยไม่คำนึงว่าเศษจะเป็นเท่าไหร่

Code: Select all

echo floor(1.4);  //ผลลัพธ์คือ 1
 
round() คือฟังก์ชันปัดเศษสำหรับทศนิยมที่มีค่าเศษน้อยกว่า 5 ก็จะปัดเศษลง แต่ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 ก็จะปัดเศษขึ้น เช่น 1.4 ก็จะปัดเศษลงมีค่าเท่ากับ 1 แต่ถ้าเป็น 1.5 ก็จะปะดเศษขึ้นมีค่าเท่ากับ 2 มาดูตัวอย่างการใช้ฟังก์ชันค่ะ ^^

Code: Select all

echo round(1.4); // ผลลัพธ์ที่ได้ 1
echo round(1.5);  //ผลลัพธ์ที่ได้ิ 2
log() เป็นฟังก์ชันสำหรับหาค่าที่ได้จากการคำนวนเลขฐานต่างๆ โดยพารามิเตอร์ตัวแรกที่รับมาคือค่าที่เราต้องการ ส่วนพารามเตอร์ตัวที่สอง คือค่าของเลขฐาน หากยัง งงๆ ก็ดูตัวอย่างโค้ดเลยค่ะ >,.<

Code: Select all

echo log(16,2);  // ผลลัพธ์ที่ได้ คือ 4 เพราะ 2ยกกำลัง 4 ได้16
                   // 16 คือเลขที่เรารับมาค่ะ ส่วน 2 ก็คือเลขฐาน 2 นั่นเอง
 
log10 เป็นการหาค่า log ด้วยเลขฐาน 10 ค่ะ ฟังก์ชันนี้สำหรับหาเลขฐาน10 โดยเฉพาะเลย ใส่แค่ค่าที่เราต้องการหาก็พอค่ะ มาดูโค้ดกันเลย

Code: Select all

 
 echo log10(1000);  //ผลลัพธ์เท่ากับ 3 เพราะ 10 ยกกำลัง 3 ได้เท่ากับ 1000 ค่ะ
 
decbin() ฟังก์ชันสำหรับแปลงเลขฐาน10 เป็นเลขฐาน 2 โดยจะทำการแปลงพารามิเตอร์ที่ส่งเข้ามาแล้ว return ค่าของเลขฐาน2 โดยจะอยู่ในรูปแบบของ string

Code: Select all

echo decbin(16); // ผลลัพธ์ คือ 1000 เพราะ 16 ในเลขฐาน 10 จะเท่ากับ 1000 ในเลขฐาน 2
ฟังก์ชันการสุ่มตัวเลข

rand() ฟังก์ชัน rand() จะ return ค่าตัวเลขออกมา
ใช้ฟังก์ชันแบบไม่ใส่พารามิเตอร์ จะได้ค่าตัวเลขสุ่มจาก 0 ถึงค่าที่return จากฟังก์ชันgetrandmax()
ถ้ าใส่พารามิเตอร์มีรูปแบบคือ rand ( int $min , int $max )
$min คือ ค่าน้อยสุดที่ให้สุ่มออกมาได้
$max คือ ค่ามากสุดที่ให้สุ่มออกมาได้

Code: Select all

echo rand(); //มันจะสุ่มตัวเลขไปเรื่อยๆ
echo '<br />';
echo rand(0,100);  // มันจะสุ่มตัวเลขจาก 0-100

 
getrandmax()หาค่าสูงสุดที่ฟังก์ชัน rand() สามารถสุ่มตัวเลขได้ ด้วยฟังก์ชัน getrandmax()
ฟังก์ชัน getrandmax() จะ return ค่าสูงสุดที่ฟังก์ชัน rand() สามารถสุ่มออกมาได้
ค่าสูงสุดอาจขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการด้วย เช่น windows กับ linux ค่าที่ออกมาอาจไม่เท่ากัน

Code: Select all

echo getrandmax();
 
mt_rand()จะ return ค่าตัวเลขออกมา ใช้ฟังก์ชันแบบไม่ใส่พารามิเตอร์ จะได้ค่าตัวเลขสุ่มจาก 0 ถึงค่าที่return จากฟังก์ชัน mt_getrandmax()
ถ้ าใส่พารามิเตอร์มีรูปแบบคือ mt_rand ( int $min , int $max )
$min คือ ค่าน้อยสุดที่ให้สุ่มออกมาได้
$max คือ ค่ามากสุดที่ให้สุ่มออกมาได้

Code: Select all

echo mt_rand(); //สุ่มตัวเลข
echo mt_rand(0,100); //สุ่มตัวเลข 0-100
 
Last edited by M030 on 25/09/2015 5:28 pm, edited 1 time in total.


Post Reply

Return to “PHP Knowledge”

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests