เขียนข้อความภาษาไทย ลงภาพ ใช้ imagettftext แทน imagestring ด้วยการสร้าง class

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Post Reply
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 22600
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

เขียนข้อความภาษาไทย ลงภาพ ใช้ imagettftext แทน imagestring ด้วยการสร้าง class

Post by mindphp » 23/02/2016 12:29 am

เขียนข้อความลงภาพ ใช้ imagettftext แทน imagestring ด้วยการสร้าง class ใหม่ มากำหนด

Code: Select all

<?php
class setfont
{
        function imagestring($im, $font, $x, $y, $s, $color){
            // return imagestring ( $im,  $font,  $x,  $y,  $s,  $color );
            // $font = 'arial.ttf';
            $font = 'TH Niramit AS.ttf';
            // Add some shadow to the text
           // Add some shadow to the text
            imagettftext($im, 20, 0, $x, $y, $color, $font, $s);
            
           // return imagettftext($im, 10, 0, $x, $y, $color, $font, $s);

        }
}
$g  = new setfont;

// Create a new image instance
// Create the image
$im = imagecreatetruecolor(400, 30);

// Create some colors
$white = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
$grey = imagecolorallocate($im, 128, 128, 128);
$black = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
imagefilledrectangle($im, 0, 0, 399, 29, $white);

// Make the background white
//imagefilledrectangle($im, 0, 0, 49, 19, $white);

// Load the gd font and write 'Hello'
// $font = imageloadfont(3);
$font = 'TH Niramit AS.ttf';
// utf8-decode()
$str = 'Hello ข้อความ';
// $str  = iconv('THIS-620', 'UTF-8', $str);
//$g->imagestring($im, $font, 0, 0, $str, $black);
// imagettftext($im, 20, 0, 10, 20, $black, $font, $text);

$g->imagestring($im, $font, 11, 21, $str, $black);

//$font = 'ANGSAB.TTF';
// ImageTTFText($im, 12, 0, 0, 0, $black, $font, $str);


// Output to browser
header('Content-type: image/png');

imagepng($im);
imagedestroy($im);


?>
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042


konseo
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 245
Joined: 12/02/2011 12:34 am
Contact:

Re: เขียนข้อความภาษาไทย ลงภาพ ใช้ imagettftext แทน imagestring ด้วยการสร้าง class

Post by konseo » 23/02/2016 12:50 am

โอ้ว คือผมทำมาหลากหลายรูปแบบมากๆ ใช้หลายฟังชั่นกว่าจะเป็นไทยให้
TH Niramit AS.ttf
ตัวเดียวจบเลย
ขอบคุณมากครับ

Sanookz
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 30/03/2016 10:11 pm
Contact:

Re: เขียนข้อความภาษาไทย ลงภาพ ใช้ imagettftext แทน imagestring ด้วยการสร้าง class

Post by Sanookz » 30/03/2016 10:23 pm

ตามหาวิธีมาตั้งนาน มาเจอที่นี่น่ะเอง

ขอบคุณครับ
ถ้ายังเข็งแรงดีก็รับทำประกันสุขภาพกันเอาไว้นะ เพราะถ้ามีโรคประจำตัวขึ้นมา คุณจะทำประกันสุขภาพไม่ได้

Post Reply

Return to “PHP Knowledge”

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests