วิธีการสร้าง Function ใช้เอง

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ik Kat
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 291
Joined: 26/06/2017 2:32 pm

วิธีการสร้าง Function ใช้เอง

Postby Ik Kat » 26/07/2017 3:44 pm

Syntax :

Code: Select all

function ชื่อฟังก์ชั่น(){
   เงื่อนไข;
}

การเรียกใช้ฟังก์ชั่น

Code: Select all

function ชื่อฟังก์ชั่น(){
   เงื่อนไข;
}
test ();

การเพิ่ม parameter ให้กับฟังก์ชั่น

Code: Select all

function ชื่อฟังก์ชั่น($ชื่อพารามิเตอร์){
   echo "My name is : ".$ชื่อพารามิเตอร์;
}
ชื่อฟังก์ชั่น ("Somsri");

การเพิ่ม parameter มากกว่า 1 ตัวให้กับฟังก์ชั่น

Code: Select all

function ชื่อฟังก์ชั่น($ชื่อพารามิเตอร์1 , $ชื่อพารามิเตอร์2){
echo "My name is : ".$ชื่อพารามิเตอร์;
echo "My name is : ".$ชื่อพารามิเตอร์2;
}
ชื่อฟังก์ชั่น ("Somsri","Test");


ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น

Code: Select all

<?php

function test($name,$lastname){
echo "My name is : ".$name."</br>";
echo "My name is : ".$lastname;
}
test ("Somsri","Test");
?>


Output:
My name is : Somsri
My name is : Test


VDO สอนเขียน PHP7
ที่มาของข้อมูล : การสร้างฟังก์ชั่น

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests