การรับค่าเลขจากฟอร์ม (Form) ให้แสดงเฉพาะเลขคู่

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
pprn
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 565
Joined: 02/07/2018 10:45 am

การรับค่าเลขจากฟอร์ม (Form) ให้แสดงเฉพาะเลขคู่

Postby pprn » 06/07/2018 4:16 pm

  ในที่นี้จะยกตัวอย่างการส่งข้อมูลจากฟอร์ม (form) แบบ GET ให้ข้อมูลที่รับมาจากฟอร์ม (Form) ให้รับเลขเข้ามาและคำนวณหาเฉพาะเลขคู่เท่านั้น
การส่งข้อมูลแบบ GET จะส่งข้อมูลแนบต่อท้าย URL ในแบบ Query String ทำให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นข้อมูลที่ส่งไปได้ เหมาะสำหรับการส่งข้อมูลสั้นๆ

ไม่เกิน 256 ตัว

  โดยเราจะให้หน้า Index.html เป็นหน้าฟอร์ม Form รับค่าข้อมูลตัวเลขแบบ GET และให้หน้า even.php เป็นหน้าคำนวณและแสดงตัวเลขที่รับเข้ามา
เฉพาะเลขคู่

รูปแบบโค้ด หน้า Index.html

  หน้า Form Index.html รับค่าตัวเลขแบบ GET

  Code: Select all

  <html>
  <head>
     <title>Show Even Number</title>
  </head>
  <body>
     <form action="even.php" method="get">
        Input Number: <input type="text" name="element_name">
        <input type="submit" value="Show Result">
     </form>

  </body>
  </html>


รูปแบบโค้ด หน้า even.php

  หน้า even.php

  Code: Select all

  <?php
     $x = $_GET["element_name"];
     $col = 1;

     for($i=1; $i<=$x; $i++){

        if (!($i % 2)) {
           echo "$i  ";

           if($col % 5 <> 0){
              
              $col++;
           }
           else{
              echo "<br>";
              $col=1;
           }
                 
        }
     }
     
  ?>

  อธิบายโค้ด
   - $x = $_GET["element_name"]; ให้ตัวแปร x มีค่าเท่ากับ ค่าที่รับเข้ามาจาก method get
   - $col = 1 คือ ตัวแปรสมมติขึ้นมา
   - for($i=1; $i<=$x; $i++) วิ่ง for loop ตัวแปร i ตั้งแต่ 1 ถึง ค่าที่รับเข้ามา
   - if (!($i % 2)) echo "$i " หรือเขียนได้อีกแบบว่า if ($i % 2==0) echo "$i " คือ ถ้าตัวแปร i ที่รับเข้ามาสามารถหาร 2 แล้วลงตัวให้พิมพ์ค่า i ออกมา ทุกตัว
   - if($col % 5 <> 0) $col++; คือ นับว่าในบรรทัดนั้นมีค่าเยอะกว่า 5 หรือยัง ถ้ามากกว่าให้ขึ้นบรรทัดใหม่

ผลลัพธ์

  หน้า Form Index.html รับค่าตัวเลขแบบ GET

   evenhtml.JPG
   หน้า Form Index.html รับค่าตัวเลขแบบ GET
   evenhtml.JPG (12.13 KiB) Viewed 596 times

  หน้า even.php

   evenphp.JPG
   หน้า even.php
   evenphp.JPG (18.31 KiB) Viewed 596 times

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________________________________________
บทความนี้เเป็นบทความที่จัดทำขึ้นเพื่อเนะนำเครื่องมือช่วยสำหรับนักพัฒนา PHP ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการพัฒนา PHP OOP ต่อไป เเละขอเเนะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโดยสามารถศึกษาได้จากบทเรียน PHP ได้ที่นี่ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ค่ะ
_____________________________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests