การรับค่าตัวเลขจากฟอร์ม (Form) ให้แสดงสูตรคูณ โดยผลลัพธ์แสดงสลับสีแต่ละบรรทัด

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
pprn
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 565
Joined: 02/07/2018 10:45 am

การรับค่าตัวเลขจากฟอร์ม (Form) ให้แสดงสูตรคูณ โดยผลลัพธ์แสดงสลับสีแต่ละบรรทัด

Post by pprn »

 • ในที่นี้จะยกตัวอย่างการส่งข้อมูลจากจากฟอร์ม (form) แบบ POST นั้น จะส่งข้อมูลไม่แสดงข้อมูลที่ส่งไปให้เห็นผ่าน URL เหมาะสำหรับการส่งข้อมูลแบบยาวๆ
เพราะไม่มีข้อจำกัดของเรื่องขนาดของข้อมูลที่ส่ง และต้องการความผลอดภัย
 • โดยเราจะให้หน้า Index.html เป็นหน้าฟอร์ม Form รับค่าข้อมูลตัวเลขแบบ POST และให้หน้า multi.php เป็นหน้าคำนวณและแสดงตัวเลขที่รับเข้ามา


รูปแบบโค้ด หน้า Index.html
 • หน้า Form Index.html รับค่าตัวเลขแบบ POST
 • Code: Select all

  [list]<!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  <form action = "multi.php" method = "post">
  Please input number : <input type = "text" name="num">
  <input type = "submit" value = "Click me">
  </form>
  </body>
  </html>[/list]

รูปแบบโค้ด หน้า multi.php
 • หน้า multi.php เป็นหน้าแสดงผลลัพธ์ตัวเลขที่ได้รับจากหน้า Index.php มาทำตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้
 • Code: Select all

  [list]<?php
  for ($x = 1; $x <= 12; $x++) {
  	$mulitiple = $_POST["num"]*$x;
  	if ($x%2){
  		echo "<p style='color:hotpink;'>$_POST[num] x $x = $mulitiple</p>";
  	}
  	else{		
  		echo "<p style='color:green;'>$_POST[num] x $x = $mulitiple</p>";
  	}
  	
  }
  ?>[/list]
 • อธิบายโค้ด
  • - $x = $_POST["element_name"]; ให้ตัวแปร x มีค่าเท่ากับ ค่าที่รับเข้ามาจาก method post
   - $x = 1 คือ ตัวแปรสมมติขึ้นมาเพื่อใช้ในการเขาเงื่อนไขวนลูป for
   - for ($x = 1; $x <= 12; $x++) วิ่ง for loop ตัวแปร x ตั้งแต่ 1 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 12
   - $mulitiple คือ ตัวแปรที่สมมติขึ้นมาเพื่อให้แสดงผลลัพธ์ค่าหลังเครื่องหมายเท่ากับ
   - $_POST["num"]*$x; คือ ตัวแปรที่รับเข้ามาจาก method post มาคูณกับตัวแปร x
   - $x%2 คือ ตัวเลขที่หาร 2 แล้วเหลือเศษให้ทำตามเงือนไขใน if
   - p style='color:hotpink; คือ สีข้อความสีชมพู
   - p style='color:green;' คือ สีข้อความเป็นสีเขียว
ผลลัพธ์

[list]หน้า Form Index.html รับค่าตัวเลขแบบ GET[/list]
  • หน้าฟอร์ม
   หน้าฟอร์ม
   Index.JPG (11.8 KiB) Viewed 1497 times
[list]หน้า multi.php [/list]
  • ภาพแสดงผลสูตรคูณที่รับเข้ามาจากหน้าฟอร์ม
   ภาพแสดงผลสูตรคูณที่รับเข้ามาจากหน้าฟอร์ม
   multi.JPG (18.24 KiB) Viewed 1497 times
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________________________________________
บทความนี้เเป็นบทความที่จัดทำขึ้นเพื่อเนะนำเครื่องมือช่วยสำหรับนักพัฒนา PHP ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการพัฒนา PHP OOP ต่อไป เเละขอเเนะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโดยสามารถศึกษาได้จากบทเรียน PHP ได้ที่นี่ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ค่ะ
_____________________________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests