คำสั่งตัดสินใจการทำงาน PHP แบบ if และ switch

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

tai14
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 356
Joined: 06/08/2018 10:25 am

คำสั่งตัดสินใจการทำงาน PHP แบบ if และ switch

Post by tai14 »

คำสั่งตัดสินใจการทำงาน
มี 2 รูปแบบ คือ
1.คำสั่งควบคุมการทำงาน ทำตามเงื่อนไขรอบเดียว
ได้แก่
if ... switch...
if แบบย่อ
2.คำสั่งควบคุมการทำงานซ้ำ ทำเงื่อนไขที่เป็น true จนกว่าจะเป็น false
while ,do...while
for,foreach

ตัวอย่าง

Code: Select all

$tai = 200;
if($tai ==100)(
  echo "Yes $tai = 100";
}elseif ($tai == 200) { 
  echo "Yes $tai = 200";
}else{
  echo "I dont No";}
การทำงานของโค้ดเป็นการเช็คทีละเงื่อนไข ว่าเข้าเงื่อนไขใด เมื่อเจอเงื่อนไขที่เป็นจริงจะแสดงผลออกมา ในตัวอย่างเข้าเงื่อนไขที่สองคือ $tai == 200 ผลลัพธ์ที่ได้ คือแสดง Yes $tai = 200 ออกมา

ตัวอย่างการทำงานแบบ switch case

Code: Select all

$score = 80 ;
switch ($score) {
  case 80 : $grade ="A";
   break;
  case 70 : $grade ="B";
   break;
  case 60 : $grade ="C";
   break;
  case 50 : $grade ="D";
   break;
  default : $grade= "N";
   break;
echo "Grade = ".$grade;
การทำงานคือเก็บค่าคะแนนไว้แล้วนำมาตรวจสอบว่าคะแนนเข้าเคสไหน เมื่อเช็คแล้วเข้าเคสเกรด A ผลลัพธ์จะแสดง Grade = A
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests