วิธีการแทนค่าชุดข้อมูล ใน phpbb โดย javascrip

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Post Reply
User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3014
Joined: 19/09/2018 10:33 am

วิธีการแทนค่าชุดข้อมูล ใน phpbb โดย javascrip

Post by Ittichai_chupol » 11/03/2019 5:28 pm

เว็บบอร์ด phpbb นั้นเป็บเว็บบอร์ดที่มี code และ ฟั่งชั่น ตางๆ ที่สนับสนุนการใช้งาน ในส่วนต่างๆของเว็บ มาให้เป้นพื้นฐาน ตั้งแต่แรกติดตั้งอยู่ นั้นจึงทำให้ผุ้พัฒนา ไม่ต้องเสียเวลากับการที่จะต้องสร้าง ส่วนต่างขึ้นมาเองทั้งหมด เพียงแค่ปรับปรุง หรือ เสริมเพียงเเค่บางส่วนเข้าไปเท่านั้น ก็ทำให้เว็บบอร์ด สามารถทำงาน ตามที่เราต้องการ โดยวิธีการที่เราจะทำให้เว็บบอร์ด phpbb สามารถทำในส่วนที่ไม่ได้มีมากับตอนติดตั้งครั่งแรกนั้น คือการส่ร้าง ส่วนขยาย(Extension)
ส่วนขยาย(Extension) จะทำให้ เว็บบอร์ด phpbb มีประสิทธิภาพ การทำงานที่ดีขึ้น โดยสามารถ ปรับเพิ่มเพิ่มแก้ไข้ ในส่วนต่างๆของ เว็บบอร์ด phpbb ได้ตามอิสระ ซึ่งในขั้นตอนพัฒนา ไม่จำเป้นที่จะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยว Code เดิมที่มีอยู่(แต่อาจจะมีบางครั่งที่ต้องเข้าไปแก้ไข้ เพิ่มเติม) นั้นก็ช่วยเราไม่ต้องกังวลกับการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะหาก Code ของ เว็บบอร์ด phpbb เกิดความผิดพลาดก้อาจจะกระทบต่อการทำงานส่วนอื่นๆ ด้วย โดยการสร้าง Extension นั้นก็มีวิธีการพัฒนาที่ไม่ซับซ่อนมาก เพียงแต่จะมีเพียงการทำงานที่จะต้องเป็นไปตามที่เราต้องการเท่านั้น ที่จะยากนิดหน่อย

แต่ทั้งนี้ในบางครั่ง เราก็อาจจะจำเป็นที่ต้องใช้ภาษา คอมพิวเตอร์ อื่นๆ นอกจาก php มาช่วยสำหรับการพัฒนา เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การทำงาน ของส่วนขยาย ในทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น หรือ มาส่วนเสริมการทำงานในบางส่วนที่ php ไม่สามรถที่จะสร้างขึ้นมาได้ ซึ่งตัวอย่างที่ยกขึ้นนี้เป็นการใช้งานภาษา javascript เข้าช่วยในการแทนค่าชุดข้อมูล ชุดหนึ่ง ซึ่งเปป็นการทำงานเบื่องหลัง ของ extension ที่ใช้งานสำหรับ การ อัพโหลด รูปภาพ

Code: Select all


    $.each($('#file-list-container').find('.attach-comment'), function (i) { //สร้าง ลูป จากการขึ้นข้อมูลของ คลาส attach-comment ที่อยู่ใน ID file-list-container
              var index = i - 1;
              if (index >= 0) { //กำหนดเงือนไขการทำงาน

                $.each($(this).parent().find('input[type="hidden"]'), function (i) { // ใช้ loop เพื่อ แสดงหาค่า 
                  var nameflie = $(this).attr('name'); //สร้งตัวแปร ที่เก็บค่า ซึ่งมาจากการดึงข้อมูล name จาก คลาส attach-comment ที่มี type hidden
                  var res = nameflie.replace('[0]', '[' + index + ']'); //นำค่าของ index มาใช้งานแทน ค่า [0]
                  $(this).attr('name', res); //ทำการเปลี่ยนค่า เพื่อนำไปใช้งาน
                });

                console.log($(this).parent().find('input[type="hidden"]'));
                var rname = up.files[index].attachment_data.real_filename;
                //console.log(rname);
                mattachInline(index + Number(no), rname);  //ส่งค่าไปฟังชั่น
                console.log(index);
                console.log(up.files[index]);
                phpbb.plupload.data[index] = up.files[index].attachment_data;
                phpbb.plupload.ids[index] = up.files[index].attachment_data.attach_id;

                $.each($(this).find('input,textarea'), function () {
                  var name = $(this).prop('name');
                  $(this).prop('name', name.replace(/(\d)/, index));

                  document.getElementById('light').style.display = 'none';
                  document.getElementById('fade').style.display = 'none';
                });

              }
            });


Post Reply

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests