วิธีการทดสอบเว็บแอพพลิเคชั่น

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 5410
Joined: 19/09/2018 10:33 am

วิธีการทดสอบเว็บแอพพลิเคชั่น

Post by Ittichai_chupol »

- การทดสอบเว็บแอพพลิเคชั่น คือ การตรวจสอบการทำงานของ เว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อหาข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับ เว็บแอพพลิเคชั่น ว่า มีการทำงานส่วนไหนทำงานผิดพลาดไปหรือมีการงานส่วนไม่สมบูรณื เพื่อจะได้นำไปปรับปรุง แก้ไข้ การทำงานที่มีข้อผิดพลาดในส่วนนั้นๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น โดยการทดสอบแอพพลิเคชั่นนี้ เราจะเรียกว่า Test Cases
- Test Cases คือ การจัดการเอกสารเพื่อ ที่จะไว้สำหรับออกแบบ จำลอง สถานการณ์ การทำงานส่วนต่างๆ ของเว็บแอพพลิเคชั่น ว่าแต่ละส่วนของ เว็บแอพพลิเคชั่น ควรจะมีการทำงานแบบไหน ถ้าใส่ขอข้อมูลแบบนี้ ไป แล้วควรจะได้ผลลัพธ์ แบบไหน ซึ่งถ้าหาก ได้ลองทำตามที่เราออกแบบไว้เเล้ว ผลลัพธ์นั้นไม่ตรงตามที่เราจะออกแบบ นั้นก็หมายความ เว็บแอพพลิเคชั่น มีข้ผอดพลาดเกิด ซึ่งทั้งนี้ การที่เราจะสามารถออกแบบ จำลอง สถานการณืนี้ได้ถูกต้อง เราจะต้อง ตรวจก่อน ว่า ในส่วนของเว็บแอพพลิเคชั่นที่เราจะได้ทำการทดสอบ นั้น เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในส่วนๆ นั้นมีการกำหนด ขอบเขต และ สามารถของระบบ ไว้ว่าอย่างไรบาง เพื่อที่จะให้การออกแบบ จำลองสถานการณื ทำงานได้สมบูรณื ตรงตาม ขอบเขต และ สามารถของระบบ เพื่อเว็บแอพพลิเคชั่น ทำงานงานได้สมบูร์ และตรงตามความต้องการ

- ประเภทของ Test Cases

1.Unit Test
Unit Test เป็นการทดสอบการทำงานของแต่ละ Module โดยจะทำการแยก แต่ละ Module ออกมาทำงานทดสอบ เพื่อให้ Moduleนั้นๆทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยไม่มีข้อผิดพลาดการก่อน ที่จะนำไปร่วมกับ Module อื่นๆ โดยจะดูรายละเอียด การทำงานของ Module นั้นๆจาก ขอบเขต และ สามารถของระบบ โดยถ้าหากมีข้อผิดพลาด ก้จะส่งกลับไปยัง โปรแกรมเมอร์ แก้ไข้ ต่อไป

2.Integration Testing
Integration Testing ก็คือการทำเอา Module ต่าง ๆ มาประกอบกันเป็นระบบ ซึ่งการทดสอบในขั้นตอนนี้จะเป็นการทดสอบการทำงานร่วมกันของ Module หรือ Function อื่น ๆ ที่ผ่านการทำ Unit Test มาแล้ว โดยจะดูรายละเอียด การทำงานของ Module นั้นๆจาก ขอบเขต และ สามารถของระบบ โดยถ้าหากมีข้อผิดพลาด ก้จะส่งกลับไปยัง โปรแกรมเมอร์ แก้ไข้ ต่อไป

- ตัวอย่างการจัดทำ Test Cases ระบบสมัครสมาชิก

ขอบเขต

- สามารถบันทึกข้อมูลสมาชิกได้
- ตรวจสอบ Username ที่ซ่ำกัน
- ครวจสอบรูปแบบของข้อมูล
- รหัสผ่านจะต้องมีการผสมระหว่าง ตัวเลข กับ ตัวอักษร และมีจำนวนมากว่า 8 ตัว

สามารถของระบบ

- บันทึกข้อมูลรายละเอียดของสมาชิก
- Username ไม่สามารถใช่ซ่ำกับผู้อื่นได้

กรณีที่จะทำการทดลอง

- ไม่กรอก Username
- กรอก Email โดยไม่ใช่ @
- Username ที่ซ่ำกัน
- กรอกชื่อ จังหวัด เป็นตัวเลข
- กรอกชื่อ ตำบล เป็นตัวเลข
- กรอกชื่อ อำเภอ เป็นตัวเลข
- กรอกชื่อ เบอร์ เป็นตัวอักษร
- กรอกรหัสผ่าน

** จริงๆแล้วจะมีกว่านี้นะครับ แต่นี้เป็นเพียงตัวอย่าง ครับ
ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 20 guests