Page 1 of 1

ฟังก์ชัน metaphone () - สามารถใช้สำหรับการสะกดคำสร้างคีย์สำหรับการออกเสียง

Posted: 20/07/2019 1:46 pm
by Patipat
ในการออกเสียงภาษาอังกฤษ เราก็จะอ่านตามคำของภาษาอังกฤษ แต่ภาษาอังกฤษนั้นจะมี เสียงและคีย์เวิร์ดในการออกเสียงแตกต่างกันไป ในบทความนี้ จะเป็นการใช้ฟังก์ชัน ที่สำหรับสร้างคีย์สะกดออกเสียง คำนวณคีย์เมตาโฟนของ String คล้ายกับ soundex () แต่ metaphone สร้างคีย์เดียวกันสำหรับคำที่ทำให้เกิดเสียงคล้ายกัน มันแม่นยำกว่า soundex () เนื่องจากรู้กฎพื้นฐานของการออกเสียงภาษาอังกฤษ ตัวฟังก์ชัน Metaphone ได้รับการพัฒนาโดย Lawrence Philips

วิธีใช้งานคือ

Code: Select all

<?php
echo metaphone("World");
echo "<br>";
echo "<br>";
echo metaphone("Assistants");

?>
ผลลัพธ์ของการสร้างคีย์สะกด ก็คือ "WRLT"
และ Assistants ก็จะได้ "ASSTNTS"
Selection_999(309).png
Selection_999(309).png (4.51 KiB) Viewed 153 times
สรุปฟังก์ชันนี้ก็มีประโชยน์ที่ว่า ช่วยสร้างตัวสะกดของคำที่ต้องการจะรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ต่อ

อ้างอิง
1 https://www.php.net/manual/en/function.metaphone.php
2 https://www.w3schools.com/php/func_string_metaphone.asp
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Metaphone