หน้า 1 จากทั้งหมด 1

Tip CSS : CSS Word Wrap (การแสดงขึ้นบรรทัดใหม่ตามความยาวที่กำหนด)

โพสต์แล้ว: 11/07/2018 4:23 pm
โดย pprn
  CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheet คือภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยที่ CSS กำหนดกฏเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ
หรือ "Style" ของเนื้อหาในเอกสาร อันได้แก่ สีของข้อความ สีพื้นหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวางข้อความ


  โดยบทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ CSS Word Wrap (การแสดงขึ้นบรรทัดใหม่ตามความยาวที่กำหนด) ยกตัวอย่างโค้ดดังนี้ ต้องแสดงข้อความว่า
This paragraph contains a very long word: thisisaveryveryveryveryveryverylongword. The long word will break and wrap to the next line.

แต่ต้องการตัดคำให้มีขนาดแค่ตามต้องการเท่านั้น


  หากคำยาวเกินไปที่จะพอดีภายในพื้นที่จะขยายออกไปด้านนอก: ดังนี้
  w1.JPG
  w1.JPG (23.13 KiB) เปิดดู 1511 ครั้ง

  ดังนั้นเราจึงต้องเก็บการให้ข้อความอยู่ในพื้นที่ๆ กำหนดเท่านั้น


รูปแบบโค้ด

  โค้ด: เลือกทั้งหมด

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <style>
  p.test {
      width: 11em;
      border: 1px solid #000000;
      word-wrap: break-word;
  }
  </style>
  </head>
  <body>

  <p class="test"> Edit_text</p>

  </body>
  </html>

  อธิบายโค้ด
   - width: 11em; คือ ความกว้างที่กำหนด
   - border:1px solid คือ การกำหนดให้มีขอบ
   - #000000 คือ สีของกรอบในที่นี้คือสีดำ

ตัวอย่าง

  โค้ด: เลือกทั้งหมด

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <style>
  p.test {
      width: 11em;
      border: 1px solid #000000;
      word-wrap: break-word;
  }
  </style>
  </head>
  <body>

  <p class="test"> This paragraph contains a very long word: thisisaveryveryveryveryveryverylongword. The long word will break and wrap to the next line.</p>

  </body>
  </html>

  ผลลัพธ์

  w2.JPG
  w2.JPG (20.61 KiB) เปิดดู 1511 ครั้ง----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________________________________________
บทความนี้เเป็นบทความที่จัดทำขึ้นเพื่อเนะนำเครื่องมือช่วยสำหรับนักพัฒนา CSS,HTML ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการพัฒนา PHP ต่อไป เเละขอเเนะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ HTML , CSS โดยสามารถศึกษาได้จากบทเรียน PHP ได้ที่นี่ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ค่ะ
_____________________________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------