เขียนฟังก์ชั่น สำหรับ หาระยะห่างระหว่าง 2 จุด ใน MySQL

SQL Knowledge ทั้ง sql มาตรฐาน หลักการออกแบบฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของ ตาราง Mysql , PGSQL, Oracle, MSSQL

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 26593
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

เขียนฟังก์ชั่น สำหรับ หาระยะห่างระหว่าง 2 จุด ใน MySQL

Post by mindphp »

Code: Select all

delimiter //
create DEFINER = CURRENT_USER function get_distance_sp (lat1 double, lon1 double, lat2 double, lon2 double) returns double
 begin
  declare R int DEFAULT 3958.76;
  declare phi1 double;
  declare phi2 double;
  declare d_phi double;
  declare d_lambda double;
  declare a double;
  declare c double;
  declare d double;
  set phi1 = radians(lat1);
  set phi2 = radians(lat2);
  set d_phi = radians(lat2-lat1);
  set d_lambda = radians(lon2-lon1);
  set a = sin(d_phi/2) * sin(d_phi/2) +
     cos(phi1) * cos(phi2) *
     sin(d_lambda/2) * sin(d_lambda/2);
  set c = 2 * atan2(sqrt(a), sqrt(1-a));
  set d = R * c;
  return d;
  end;
//
delimiter ;
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 26593
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: เขียนฟังก์ชั่น สำหรับ หาระยะห่างระหว่าง 2 จุด ใน MySQL

Post by mindphp »

ถ้าจะใช้ หน่วย ไมล์ เป็น เมตร เปลี่ยน ค่า 3958.76 เป็น 6367 แทน
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “SQL Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests