หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การสร้าง Trigger บน phpMyAdmin

โพสต์แล้ว: 30/06/2017 2:56 pm
โดย Ik Kat
Trigger เป็น Event หรือการกระทำเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยกระทำใน Table เช่นการ INSERT, UPDATE, DELETE ซึ่ง Trigger จะทำตามคำสั่ง SQL ที่เขียนไว้อัตโนมัติ

Syntax :

โค้ด: เลือกทั้งหมด

CREATE
[DEFINER = { user | CURRENT_USER }]
TRIGGER trigger_name
trigger_time trigger_event
ON tbl_name FOR EACH ROW
trigger_body
trigger_time: { BEFORE | AFTER }
trigger_event: { INSERT | UPDATE | DELETE }


ขั้นตอนการสร้าง Trigger บน phpMyAdmin
    1. เลือก Trigger
รูปภาพ

    2. เลือก Add trigger
รูปภาพ

    3. ตั้งค่า Trigger ที่เราต้องการ
รูปภาพ

ในช่องของ Definition เป็นการคำสั่งให้ลบข้อมูลใน audit ด้วย หากมีการลบข้อมูลจาก customer

โค้ด: เลือกทั้งหมด

BEGIN
    DELETE FROM audit
        WHERE CUSTOMER_ID = old.CUSTOMER_ID;
END