หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การสร้าง function บน phpMyAdmin

โพสต์แล้ว: 30/06/2017 3:36 pm
โดย Ik Kat
Function ที่ใช้ใน MySQL มีหลากหลายมากมายให้เลือกใช้ เช่น Aggregate Functions (ฟังก์ชันการรวม) , Scalar functions (ฟังก์ชันการคำนวณ) , String functions (ฟังก์ชันตัวอักษร) , Date and time functions (ฟังก์ชันวันที่เเละเวลา) ดูได้ที่นี่ ซึ่งรูปแบบของการเขียนฟังก์ชั่นโดนปกติแล้ว คือ การทำงานหนึ่ง งานใดที่เสร็จแล้ว พร้อมการส่งค่ากลับไปตามชนิดของตัวแปรที่กำหนดไว้

Syntax :

โค้ด: เลือกทั้งหมด

CREATE FUNCTION function_name(Parameter1 DataType(size), Parameter2 DataType(size))
   RETURNS DataType(size)
BEGIN
   RETURN Variable;
END


ขั้นตอนการสร้าง function บน phpMyAdmin
    1. เลือก Routines
รูปภาพ

    2. เลือก Add Routines หรือ Edit (หากมีฟังก์ชั่นอยู่แล้ว)

    3. เลือก Type เป็น Function และกำหนดค่า Function ตามที่เราต้องการ
รูปภาพ

จาก function ตัวอย่างเป็นการรับค่า 2 ค่าแล้วนำมาลบกัน พร้อมกับส่งค่าที่ได้กลับไป

โค้ด: เลือกทั้งหมด

BEGIN
   DECLARE sAmt DECIMAL(18,2);
    
   SET sAmt = pNum1 - pNum2;
      
   RETURN sAmt;
END