หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การ select (ซีเลคท) ในฐานข้อมูล PostgreSQL (โพสต์เกรสคิวเอล) โดยเลือกเพียงบางคอลัมน์

โพสต์แล้ว: 16/09/2017 1:11 pm
โดย natnicha001
การ select (ซีเลคท) ในฐานข้อมูล PostgreSQL (โพสต์เกรสคิวเอล) โดยเลือกเพียงบางคอลัมน์ แบบพิมพ์คำสั่ง

รูปภาพ

ขั้นตอนการ select (ซีเลคท) ข้อมูลทั้งหมด ด้วย โค้ด SQL (เอส คิว แอล)ใน ฐานข้อมูล PostgreSQL (โพสต์เกรสคิวเอล) โดยเลือกเพียงบางคอลัมน์

1.คลิกเลือกตารางที่เราต้องการ select (ซีเลคท) ข้อมูล

2.คลิกที่ปุ่ม SQL (เอส คิว แอล) เพื่อใส่โค้ด SQL (เอส คิว แอล)

3.เราจะทำการ select (ซีเลคท) ข้อมูลทั้งหมด จากตาราง member (เม็มเบอร์)

โดยมีโค้ดดังนี้

โค้ด: เลือกทั้งหมด

select mem_id, mem_user from member


4.จากนั้นกดปุ่ม Qurey (คิวรี่)