การเขียนฟังชั่นในการเรียกใช้คำสั่ง MySQL(มายเอสคิวแอล)

SQL Knowledge ทั้ง sql มาตรฐาน หลักการออกแบบฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของ ตาราง Mysql , PGSQL, Oracle, MSSQL

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Parichat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4860
Joined: 08/01/2018 10:03 am

การเขียนฟังชั่นในการเรียกใช้คำสั่ง MySQL(มายเอสคิวแอล)

Postby Parichat » 08/01/2018 6:32 pm

การเขียนฟังชั่นในการเรียกใช้คำสั่ง MySQL(มายเอสคิวแอล)
ในการที่เราจะเขียนฟังก์ชั่นนั่นเราต้องสร้างไฟล์ PHP(พีเอชพี) มา1ไฟล์ (เช่น mysql.php) เพื่อเก็บฟังก์ชั่น คำสั่ง SQL(เอสคิวแอล) และจากนั้นเราก็สร้างไฟล์เช่นไฟล์โชว์ข้อมูลผู้ใช้เราก็สามารถสร้างไฟล์และใช้คำสั่ง include(อินคลูด) มา
ตัวอย่างการเขียนโค้ด
ไฟล์ mysql.php

Code: Select all

<?php

class mysql_db {

    function connDB() {
        $conn = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=project;charset=utf8", 'root');
        $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
        return $conn;
    }

    function listUser() {
        $conn = $this->connDB();
        $sql = "SELECT * from user";
        $stmt = $conn->prepare($sql);
        $stmt->execute();
        $conn = null;
        return $stmt;
    }
    }
    ?>

จากนั้นเราก็สามารถสร้างไฟล์อะไรก็ได้ไม่ว่าจะ เพิ่ม ลบ แก้ไขและโชว์ข้อมูลได้โดยใช้คำสั่ง include(อินคลูด) มา แล้วเรียกใช้ฟังก์ชั่นที่เราสร้างไว้ใน ไฟล์ mysql.php
ตัวอย่างการนำมาใช้
show.php

Code: Select all

<?php
include "mysql.php";
$db = new mysql_db();
//คำสั่งในการเรียกใช้ฟังก็ชั่น
$stmt = $db->listUser();
?>


อ้างอิง : https://www.w3schools.com/sql/default.asp
Live Simply, Laugh Often, Love Deeply.....

Return to “SQL Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests